دانلود مقالات ترجمه شده : شیمی | chemistry
::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
مقالات ترجمه شده - شیمی(106)
برای مشاهده سایر مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های شیمی کلیک کنید
 • On vibrations of porous nanotubes 1 - ارتعاشات نانولوله‌های متخلخل

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارتعاشات نانولوله‌های متخلخل


  عنوان انگلیسی مقاله:

  On vibrations of porous nanotubes


  منبع:

  science direct- Elsevier- International Journal of Engineering Science 125 (2018) 23–35


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27


 • Testing the Universality of Entropic Segregation at Polymer Surfaces 2 - آزمایش جامعیت جداسازی انتروپیکی در سطوح پلیمری

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آزمایش جامعیت جداسازی انتروپیکی در سطوح پلیمری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Testing the Universality of Entropic Segregation at Polymer Surfaces


  منبع:

  Macromolecules 51(3) • January 2018


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24


 • Nanotechnology Controlled Local Drug Delivery System for the Treatment of Periodontitis 3 - نانو تکنولوژی سیستم انتقال محلی کنترل شده دارو برای درمان پریودنتیت
  نانو-تکنولوژی-سیستم-انتقال-محلی-کنترل-شده-دارو-برای-درمان-پریودنتیت

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  نانو تکنولوژی سیستم انتقال محلی کنترل شده دارو برای درمان پریودنتیت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Nanotechnology Controlled Local Drug Delivery System for the Treatment of Periodontitis


  منبع:

  JAMMR, 26(6): 2018; Article no:JAMMR: 40828


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16


 • Data on fluoride concentration and health risk assessment of drinking water in Khorasan Razavi province, Iran 4 - داده های مربوط به غلظت فلوراید و ارزیابی ریسک بهداشت آب آشامیدنی استان خراسان رضوی
  داده-های-مربوط-به-غلظت-فلوراید-و-ارزیابی-ریسک-بهداشت-آب-آشامیدنی-استان-خراسان-رضوی

  دسته بندی:

  عمران - آب - Civil Engineering - Water


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  داده های مربوط به غلظت فلوراید و ارزیابی ریسک بهداشت آب آشامیدنی استان خراسان رضوی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Data on fluoride concentration and health risk assessment of drinking water in Khorasan Razavi province, Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 18 (2018) 1596–1601


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8


 • Evaluation of carbon dioxide gasification kinetics on the basis of nonisothermal measurements and CFD modelling of the thermogravimetric analyser 5 - ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی

  دسته بندی:

  فیزیک عمومی - General Physics


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Evaluation of carbon dioxide gasification kinetics on the basis of nonisothermal measurements and CFD modelling of the thermogravimetric analyser


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Fuel 228 (2018) 50–61


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35


 • Recent advances in studying the mechanism of phospha-Michael addition of tertiary phosphines to electron-deficient alkenes on the basis of kinetic isotope effects 6 - پیشرفت‌های اخیر در مطالعه مکانیزم افزودن فسفین‌های سومین یا ثالث به آلکن های دارای کمبود الکترون براساس اثرات ایزوتوپ جنبشی (KIE)

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پیشرفت‌های اخیر در مطالعه مکانیزم افزودن فسفین‌های سومین یا ثالث به آلکن های دارای کمبود الکترون براساس اثرات ایزوتوپ جنبشی (KIE)


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Recent advances in studying the mechanism of phospha-Michael addition of tertiary phosphines to electron-deficient alkenes on the basis of kinetic isotope effects


  منبع:

  PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9


 • Dataset on comparing the corrosion indices of alum and ferric chloride coagulants with phosphate dose elevation 7 - بررسی شاخص های خوردگی انعقادی آلوم(آلومینیم سولفات) و آهن کلراید به همراه افزایش دوز فسفات به وسیله مجموعه داده ها
  بررسی-شاخص-های-خوردگی-انعقادی-آلوم(آلومینیم-سولفات)-و-آهن-کلراید-به-همراه-افزایش-دوز-فسفات-به-وسیله-مجموعه-داده-ها-

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بررسی شاخص های خوردگی انعقادی آلوم(آلومینیم سولفات) و آهن کلراید به همراه افزایش دوز فسفات به وسیله مجموعه داده ها


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Dataset on comparing the corrosion indices of alum and ferric chloride coagulants with phosphate dose elevation


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 20 (2018) 281–288


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10


 • Column adsorption of 2-naphthol from aqueous solution using carbon nanotubebased composite adsorbent 8 - جذب ستونی از 2- نفتول برای محلول ابی با استفاده از جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  جذب ستونی از 2- نفتول برای محلول ابی با استفاده از جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Column adsorption of 2-naphthol from aqueous solution using carbon nanotubebased composite adsorbent


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Chemical Engineering Journal, 2018


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21


 • Design and fabrication of nanocomposite-based polyurethane filter for improving municipal waste water quality and removing organic pollutants 9 - طراحی و ساخت فیلتر پلی اورتان بر پایه نانوکامپوزیت با هدف بهبود کیفیت فاضلاب شهری و حذف آلاینده های آلی

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  طراحی و ساخت فیلتر پلی اورتان بر پایه نانوکامپوزیت با هدف بهبود کیفیت فاضلاب شهری و حذف آلاینده های آلی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Design and fabrication of nanocomposite-based polyurethane filter for improving municipal waste water quality and removing organic pollutants


  منبع:

  Adsorption Science and Technology 0(0) 1–18 ! The Author(s) 2018 DOI: 10:1177/0263617418815272 journals:sagepub:com/home/adt


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24


 • Removal of traces of toluene and p-xylene in indoor air using biofiltration and a hybrid system (biofiltration + adsorption) 10 - حذف اثرات تولوئن و پارا-زایلین در هوای داخلی با استفاده از بیوفیلتراسیون و یک سیستم هیبریدی (بیوفیلتراسیون + جذب سطحی)
  حذف-اثرات-تولوئن-و-پارا-زایلین-در-هوای-داخلی-با-استفاده-از-بیوفیلتراسیون-و-یک-سیستم-هیبریدی-(بیوفیلتراسیون-+-جذب-سطحی)

  دسته بندی:

  شیمی - chemistry


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  حذف اثرات تولوئن و پارا-زایلین در هوای داخلی با استفاده از بیوفیلتراسیون و یک سیستم هیبریدی (بیوفیلتراسیون + جذب سطحی)


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Removal of traces of toluene and p-xylene in indoor air using biofiltration and a hybrid system (biofiltration + adsorption)


  منبع:

  Environ Sci Pollut Res (2017) 24:10674–10684


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 467 :::::::: بازدید دیروز: 7209 :::::::: بازدید کل: 19833 :::::::: افراد آنلاین: 18