دانلود مقالات ترجمه شده : عمران - آب و فاضلاب | Civil Engineering - Water and Wastewater::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده - عمران - آب و فاضلاب(15)
برای مشاهده سایر مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های عمران - آب و فاضلاب کلیک کنید
 • Dairy wastewater processing and automatic control for waste recovery at the municipal wastewater treatment plant based on modelling investigations 1 - پردازش فاضلاب لبنی و کنترل خودکار بازیافت زباله در تصفیه ‌خانه فاضلاب شهری براساس بررسی‌های مدلسازی

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2021


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پردازش فاضلاب لبنی و کنترل خودکار بازیافت زباله در تصفیه ‌خانه فاضلاب شهری براساس بررسی‌های مدلسازی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Dairy wastewater processing and automatic control for waste recovery at the municipal wastewater treatment plant based on modelling investigations


  منبع:

  science direct - Elsevier - Journal of Environmental Management 287 (2021) 112316


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30


 • Data on corrosive water in the sources and distribution network of drinking water in north of Iran 2 - داده های مربوط به خورندگي ‏آب در منابع و شبکه توزیع آب آشامیدنی در شمال ایران
  داده-های-مربوط-به-خورندگي-‏آب-در-منابع-و-شبکه-توزیع-آب-آشامیدنی-در-شمال-ایران

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  داده های مربوط به خورندگي ‏آب در منابع و شبکه توزیع آب آشامیدنی در شمال ایران


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Data on corrosive water in the sources and distribution network of drinking water in north of Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 17 (2018) 105–118


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17


 • Data on corrosion and scaling potential of drinking water resources using stability indices in Jolfa, East Azerbaijan, Iran 3 - داده های مربوط به قابلیت خوردگي و مقیاس پذیری منابع آب آشامیدنی با استفاده از شاخص های پایداری در جلفا، آذربایجان شرقی، ایران
  داده-های-مربوط-به-قابلیت-خوردگي-و-مقیاس-پذیری-منابع-آب-آشامیدنی-با-استفاده-از-شاخص-های-پایداری-در-جلفا،-آذربایجان-شرقی،-ایران

  دسته بندی:

  عمران - آب - Civil Engineering - Water


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  داده های مربوط به قابلیت خوردگي و مقیاس پذیری منابع آب آشامیدنی با استفاده از شاخص های پایداری در جلفا، آذربایجان شرقی، ایران


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Data on corrosion and scaling potential of drinking water resources using stability indices in Jolfa, East Azerbaijan, Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 16 (2018) 724–731


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10


 • Data on groundwater quality, scaling potential and corrosiveness of water samples in Torbat-e-Heydariyeh rural drinking water resources, Khorasan-e-Razavi province, Iran 4 - داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي
  داده-هاي-مربوط-به-کيفيت-آب-زيرزميني،-پتانسيل-مقياس-پذیری-و-خوردگي-نمونه-هاي-آبي-در-منابع-آب-آشاميدني-مناطق-روستايی-تربت-حيدريه-استان-خراسان-رضوي

  دسته بندی:

  عمران - آب - Civil Engineering - Water


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Data on groundwater quality, scaling potential and corrosiveness of water samples in Torbat-e-Heydariyeh rural drinking water resources, Khorasan-e-Razavi province, Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 19 (2018) 2260–2266


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10


 • Precipitation intensity-duration-frequency curves and their uncertainties for Ghaap plateau 5 - منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب رسوب و عدم قطعیت های آنها برای فلات گاپ
  منحنی-های-شدت-–-مدت-زمان-–-تناوب-رسوب-و-عدم-قطعیت-های-آنها-برای-فلات-گاپ

  دسته بندی:

  مدیریت ریسک - risk management


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب رسوب و عدم قطعیت های آنها برای فلات گاپ


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Precipitation intensity-duration-frequency curves and their uncertainties for Ghaap plateau


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Climate Risk Management 16 (2017) 1–9


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22


 • All-in-one model for designing optimal water distribution pipe networks 6 - مدل All-in-one برای طراحی شبکه های لوله توزیع بهینه آب
  مدل-All-in-one-برای-طراحی-شبکه-های-لوله-توزیع-بهینه-آب

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدل All-in-one برای طراحی شبکه های لوله توزیع بهینه آب


  عنوان انگلیسی مقاله:

  All-in-one model for designing optimal water distribution pipe networks


  منبع:

  Drink. Water Eng. Sci. Discuss., doi:10.5194/dwes-2017-8, 2017


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21


 • Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes 7 - حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم نا هوازی و فرایندهای فوتو الکترو- فنتون

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم نا هوازی و فرایندهای فوتو الکترو- فنتون


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Removal of organic matter contained in slaughterhouse wastewater using a combination of anaerobic digestion and solar photoelectro-Fenton processes


  منبع:

  Electrochimica Acta


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18


 • Avoltammetric electronic tongue for the quantitative analysis of quality parameters in wastewater 8 - زبان الکترونیکی ولتامتری برای تحلیل کمّی پارامترهای کیفی در فاضلاب¬ها
  زبان-الکترونیکی-ولتامتری-برای-تحلیل-کمّی-پارامترهای-کیفی-در-فاضلاب¬ها

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  زبان الکترونیکی ولتامتری برای تحلیل کمّی پارامترهای کیفی در فاضلاب¬ها


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Avoltammetric electronic tongue for the quantitative analysis of quality parameters in wastewater


  منبع:

  DOI: 10:1002/elan:201600717


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16


 • Assessing cost-effectiveness of specific LID practice designs in response to large storm events 9 - ارزیابی مقرون به صرفه بودن طراحی های خاص LID در واکنش به رویداد های طوفان
  ارزیابی-مقرون-به-صرفه-بودن-طراحی-های-خاص-LID-در-واکنش-به-رویداد-های-طوفان

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی مقرون به صرفه بودن طراحی های خاص LID در واکنش به رویداد های طوفان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Assessing cost-effectiveness of specific LID practice designs in response to large storm events


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Hydrology 533 (2016) 353–364


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30


 • Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories 10 - ارتقای مدل تصادفی برای تجزیه و تحلیل تعارض در مدیریت کیفیت آب باران شهری : کاربرد تئوری های مربوط به اطلاعات پرکننده شکاف ها و چانه زنی
  ارتقای-مدل-تصادفی-برای-تجزیه-و-تحلیل-تعارض-در-مدیریت-کیفیت-آب-باران-شهری-:-کاربرد-تئوری-های-مربوط-به-اطلاعات-پرکننده-شکاف-ها-و-چانه-زنی

  دسته بندی:

  عمران - آب و فاضلاب - Civil Engineering - Water and Wastewater


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارتقای مدل تصادفی برای تجزیه و تحلیل تعارض در مدیریت کیفیت آب باران شهری : کاربرد تئوری های مربوط به اطلاعات پرکننده شکاف ها و چانه زنی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Hydrology 533 (2016) 200–212


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3284 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 3284 :::::::: افراد آنلاین: 10