دانلود مقالات ترجمه شده : حقوق و روانشناسی | Law and Psychology::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده - حقوق و روانشناسی(18)
برای مشاهده سایر مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های حقوق و روانشناسی کلیک کنید
 • The Impact of Gender Difference on the Interpretation of Uncertainty Expressions 1 - تاثیر تفاوت جنسیتی روی تفسیر بیان های عدم قطعیت

  دسته بندی:

  روانشناسی عمومی - General Psychology


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاثیر تفاوت جنسیتی روی تفسیر بیان های عدم قطعیت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The Impact of Gender Difference on the Interpretation of Uncertainty Expressions


  منبع:

  Emerald, Asian Review of Accounting, Vol. 24 Iss 2 pp. -


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 32
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34


 • Evaluating emotion processing and trait anxiety as predictors of non-criminal psychopathy 2 - ارزیابی پردازش احساسات و خصیصه ی اضطراب به‌ عنوان پیش¬گویان جامعه ستیزی غیرجنایی
  ارزیابی-پردازش-احساسات-و-خصیصه-ی-اضطراب-به‌-عنوان-پیش¬گویان-جامعه-ستیزی-غیرجنایی

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی پردازش احساسات و خصیصه ی اضطراب به‌ عنوان پیش¬گویان جامعه ستیزی غیرجنایی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Evaluating emotion processing and trait anxiety as predictors of non-criminal psychopathy


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Personality and Individual Differences 81 (2015) 148–154


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20


 • Recognition of facial expressions of emotions in criminal and non-criminal psychopaths: Valence-specific hypothesis 3 - تشخیص حالات مربوط به صورت در ارتباط با احساسات در جامعه ستیزان جنایی و غیر جنایی: فرضیه ی والنس
  تشخیص-حالات-مربوط-به-صورت-در-ارتباط-با-احساسات-در-جامعه-ستیزان-جنایی-و-غیر-جنایی:-فرضیه-ی-والنس

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تشخیص حالات مربوط به صورت در ارتباط با احساسات در جامعه ستیزان جنایی و غیر جنایی: فرضیه ی والنس


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Recognition of facial expressions of emotions in criminal and non-criminal psychopaths: Valence-specific hypothesis


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Personality and Individual Differences 82 (2015) 242–247


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21


 • Adjudicating pathological criminal incapacity within a climate of ultimate issue barriers: A comparative perspective 4 - حکم کردن عدم صلاحیت جنایی وابسته به ناخوشی مطابق جو موانع نتیجه ی نهایی: جنبه ی تطبیقی
  حکم-کردن-عدم-صلاحیت-جنایی-وابسته-به-ناخوشی-مطابق-جو-موانع-نتیجه-ی-نهایی:-جنبه-ی-تطبیقی

  دسته بندی:

  حقوق جرم و جزا - Criminal Law


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  حکم کردن عدم صلاحیت جنایی وابسته به ناخوشی مطابق جو موانع نتیجه ی نهایی: جنبه ی تطبیقی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Adjudicating pathological criminal incapacity within a climate of ultimate issue barriers: A comparative perspective


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Law and Psychiatry xxx (2015) xxx–xxx


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25


 • Motivations, substance use and other correlates amongst property and violent offenders who regularly inject drugs 5 - استفاده از محرک ها، مواد مخدر و سایر موارد انگیزشی جانیان مالی و خشونت طلبانی که مرتباً مواد تزریق می کنند
  استفاده-از-محرک-ها،-مواد-مخدر-و-سایر-موارد-انگیزشی-جانیان-مالی-و-خشونت-طلبانی-که-مرتباً-مواد-تزریق-می-کنند

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  استفاده از محرک ها، مواد مخدر و سایر موارد انگیزشی جانیان مالی و خشونت طلبانی که مرتباً مواد تزریق می کنند


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Motivations, substance use and other correlates amongst property and violent offenders who regularly inject drugs


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Addictive Behaviors 45 (2015) 207–213


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25


 • Adjudicating pathological criminal incapacity within a climate of ultimate issue barriers: A comparative perspective 6 - صدور حکم نهایی عدم صلاحیت کیفری آسیب شناختی در زمینه ای از موانع مسئله نهایی:دیدگاه مقایسه ای
  صدور-حکم-نهایی-عدم-صلاحیت-کیفری-آسیب-شناختی-در-زمینه-ای-از-موانع-مسئله-نهایی:دیدگاه-مقایسه-ای

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  صدور حکم نهایی عدم صلاحیت کیفری آسیب شناختی در زمینه ای از موانع مسئله نهایی:دیدگاه مقایسه ای


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Adjudicating pathological criminal incapacity within a climate of ultimate issue barriers: A comparative perspective


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Law and Psychiatry (2015)


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28


 • Who needs capacity? 7 - چه كسي به توانايي نياز دارد؟
  چه-كسي-به-توانايي-نياز-دارد؟

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  چه كسي به توانايي نياز دارد؟


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Who needs capacity?


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Law and Psychiatry (2015)


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19


 • Psychiatric diagnosis and differential risks of offending following discharge 8 - تشخیص روانپزشکی و خطرات متفاوت (متمایز) تخلف پس از ترخیص
  تشخیص-روانپزشکی-و-خطرات-متفاوت-(متمایز)-تخلف-پس-از-ترخیص

  دسته بندی:

  حقوق و روانشناسی - Law and Psychology


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تشخیص روانپزشکی و خطرات متفاوت (متمایز) تخلف پس از ترخیص


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Psychiatric diagnosis and differential risks of offending following discharge


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Law and Psychiatry 38 (2015) 68–74


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19


 • Extended-release naltrexone to prevent relapse among opioid dependent, criminal justice system involved adults: Rationale and design of a randomized controlled effectiveness trial 9 - تمدید آزادشدن نالتروکسین برای جلوگیری ازبازگشت اعتیاد، سیستم دادرسی جنایی درگیر بزرگسالان: بنیان وطراحی دادرسی موثر تصادفی وکنترل شده
  تمدید-آزادشدن-نالتروکسین-برای-جلوگیری-ازبازگشت-اعتیاد،-سیستم-دادرسی-جنایی-درگیر-بزرگسالان:-بنیان-وطراحی-دادرسی-موثر-تصادفی-وکنترل-شده

  دسته بندی:

  حقوق جرم و جزا - Criminal Law


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تمدید آزادشدن نالتروکسین برای جلوگیری ازبازگشت اعتیاد، سیستم دادرسی جنایی درگیر بزرگسالان: بنیان وطراحی دادرسی موثر تصادفی وکنترل شده


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Extended-release naltrexone to prevent relapse among opioid dependent, criminal justice system involved adults: Rationale and design of a randomized controlled effectiveness trial


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Contemporary Clinical Trials 41 (2015) 110–117


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24


 • Characteristics of young offenders depending on the type of crime 10 - ویژگی های جوان مجرم بسته به نوع جرم و جنایت
  ویژگی-های-جوان-مجرم-بسته-به-نوع-جرم-و-جنایت

  دسته بندی:

  حقوق جرم و جزا - Criminal Law


  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ویژگی های جوان مجرم بسته به نوع جرم و جنایت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Characteristics of young offenders depending on the type of crime


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Psychosocial Intervention 24 (2015) 9–15


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2908 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2908 :::::::: افراد آنلاین: 9