دانلود مقالات ترجمه شده : کشاورزی | agriculture::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده - کشاورزی(37)
برای مشاهده سایر مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های کشاورزی کلیک کنید
 • Soil Degradation and Socioeconomic Systems’ Complexity: Uncovering the Latent Nexus 1 - تخریب خاک و پیچیدگی سیستم های اجتماعی-اقتصادی: کشف پیوند نهفته

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2021


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تخریب خاک و پیچیدگی سیستم های اجتماعی-اقتصادی: کشف پیوند نهفته


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Soil Degradation and Socioeconomic Systems’ Complexity: Uncovering the Latent Nexus


  منبع:

  Land 2021, 10, 30: https://doi:org/10:3390/land10010030


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26


 • Analysis of Saudi demand for imported honey using an Almost Ideal Demand System (AIDS) 2 - تحلیل تقاضای عسل وارداتی در عربستان سعودی با استفاده از سیستم تقاضای ایده آل تقریبی (ΑIDS)
  تحلیل-تقاضای-عسل-وارداتی-در-عربستان-سعودی-با-استفاده-از-سیستم-تقاضای-ایده-آل-تقریبی-(ΑIDS)

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2020


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تحلیل تقاضای عسل وارداتی در عربستان سعودی با استفاده از سیستم تقاضای ایده آل تقریبی (ΑIDS)


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Analysis of Saudi demand for imported honey using an Almost Ideal Demand System (AIDS)


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 19 (2020) 293–298


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16


 • Bi-level decentralized active and reactive power control for large-scale wind farm cluster 3 - کنترل توان اکتیو و راکتیو با تمرکززدایی دوسطحی برای خوشه¬ی مزرعه¬ی بادی بزرگ¬مقیاس
  کنترل-توان-اکتیو-و-راکتیو-با-تمرکززدایی-دوسطحی-برای-خوشه¬ی-مزرعه¬ی-بادی-بزرگ¬مقیاس

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2019


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  کنترل توان اکتیو و راکتیو با تمرکززدایی دوسطحی برای خوشه¬ی مزرعه¬ی بادی بزرگ¬مقیاس


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Bi-level decentralized active and reactive power control for large-scale wind farm cluster


  منبع:

  Electrical Power and Energy Systems 111 (2019) 201–215


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38


 • Mapping soil salinity in the East Nile Delta using several methodological approaches of salinity assessment 4 - نقشه برداری شوری خاک در دلتا شرقی نیل، با استفاده از روشهای متداول ارزیابی شوری
  نقشه-برداری-شوری-خاک-در-دلتا-شرقی-نیل،-با-استفاده-از-روشهای-متداول-ارزیابی-شوری

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  نقشه برداری شوری خاک در دلتا شرقی نیل، با استفاده از روشهای متداول ارزیابی شوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Mapping soil salinity in the East Nile Delta using several methodological approaches of salinity assessment


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science Available online 7 December 2018


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18


 • Metabolic responses and arginine kinase expression of juvenile cuttlefish (Sepia pharaonis) under salinity stress 5 - واکنش های متابولیک و بیان ارینین کیناز ماهی مرکب ببری (ماهی مرکب ببری) تحت تنش شوری
  واکنش-های-متابولیک-و-بیان-ارینین-کیناز-ماهی-مرکب-ببری-(ماهی-مرکب-ببری)-تحت-تنش-شوری

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  واکنش های متابولیک و بیان ارینین کیناز ماهی مرکب ببری (ماهی مرکب ببری) تحت تنش شوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Metabolic responses and arginine kinase expression of juvenile cuttlefish (Sepia pharaonis) under salinity stress


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Biological Macromolecules 113 (2018) 881–888


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23


 • Drought impacts on phloem transport 6 - تأثیرات خشکسالی در انتقال آوند آبکشی

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تأثیرات خشکسالی در انتقال آوند آبکشی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Drought impacts on phloem transport


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Current Opinion in Plant Biology 2018, 43:76–81


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15


 • “History OF Aloe Vera” – (A Magical Plant) 7 - تاریخچه آلوئه ورا ( یک گیاه جادویی )

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاریخچه آلوئه ورا ( یک گیاه جادویی )


  عنوان انگلیسی مقاله:

  “History OF Aloe Vera” – (A Magical Plant)


  منبع:

  IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 8, Ver: 16 (August: 2017) PP 21-24


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10


 • Mathematical Modeling of Hydraulic Conductivity in Homogeneous Porous Media: Influence of Porosity and Implications in Subsurface Transport of Contaminants 8 - مدل سازی ریاضی هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل همگن: تاثیر تخلخل و مفاهیم در انتقال زیرسطحی آلاینده ها
  مدل-سازی-ریاضی-هدایت-هیدرولیکی-در-محیط-متخلخل-همگن:-تاثیر-تخلخل-و-مفاهیم-در-انتقال-زیرسطحی-آلاینده-ها

  دسته بندی:

  محیط زیست - environment


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدل سازی ریاضی هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل همگن: تاثیر تخلخل و مفاهیم در انتقال زیرسطحی آلاینده ها


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Mathematical Modeling of Hydraulic Conductivity in Homogeneous Porous Media: Influence of Porosity and Implications in Subsurface Transport of Contaminants


  منبع:

  EJGE.Vol. 21 [2016], Bund. 1


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21


 • Evaluating the influence of physical, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain by performing a sensitivity analysis on an integrated dynamic model 9 - ارزیابی تأثیر عوامل فیزیکی، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا با انجام تحلیل حساسیت برای یک مدل دینامیکی یکپارچه
  ارزیابی-تأثیر-عوامل-فیزیکی،-اقتصادی-و-مدیریتی-بر-فرسایش-ورقه‌ای-در-مراتع-SW-اسپانیا-با-انجام-تحلیل-حساسیت-برای-یک-مدل-دینامیکی-یکپارچه

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی تأثیر عوامل فیزیکی، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا با انجام تحلیل حساسیت برای یک مدل دینامیکی یکپارچه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Evaluating the influence of physical, economic and managerial factors on sheet erosion in rangelands of SW Spain by performing a sensitivity analysis on an integrated dynamic model


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Science of the Total Environment 544 (2016) 439–449


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41


 • Land pricing and its impact on land use efficiency in post-land-reform China: A case study of Beijing 10 - قیمت گذاری زمین و تأثیر آن بر روی بهره وری استفاده ارضی در دوران پسا – اصلاحات ارضی چین: یک مطالعه موردی درباره بیجینگ
  قیمت-گذاری-زمین-و-تأثیر-آن-بر-روی-بهره-وری-استفاده-ارضی-در-دوران-پسا-–-اصلاحات-ارضی-چین:-یک-مطالعه-موردی-درباره-بیجینگ

  دسته بندی:

  مدیریت شهری - Urban Management


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  قیمت گذاری زمین و تأثیر آن بر روی بهره وری استفاده ارضی در دوران پسا – اصلاحات ارضی چین: یک مطالعه موردی درباره بیجینگ


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Land pricing and its impact on land use efficiency in post-land-reform China: A case study of Beijing


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Cities 50 (2016) 68–74


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2673 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2673 :::::::: افراد آنلاین: 10