آرشیو مقالات ترجمه شده::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده - همه(3745)
 • Single cell RNA sequencing techniques and applications in research of ovary development and related diseases 1 - تکنیک ها و کاربردهای توالی یابی RNA تک سلولی در تحقیقات تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط

  دسته بندی:

  پزشکی 1 - medical


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تکنیک ها و کاربردهای توالی یابی RNA تک سلولی در تحقیقات تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Single cell RNA sequencing techniques and applications in research of ovary development and related diseases


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Reproductive Toxicology 107 (2022) 97–103


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23


 • Ratio-based data envelopment analysis: An interactive approach to identify benchmark 2 - تجزیه و تحلیل پوششی داده مبتنی بر نسبت: یک رویکرد تعاملی برای شناسایی معیار
  تجزیه-و-تحلیل-پوششی-داده-مبتنی-بر-نسبت:-یک-رویکرد-تعاملی-برای-شناسایی-معیار

  دسته بندی:

  حسابداری و حسابرسی - accounting and auditing


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تجزیه و تحلیل پوششی داده مبتنی بر نسبت: یک رویکرد تعاملی برای شناسایی معیار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Ratio-based data envelopment analysis: An interactive approach to identify benchmark


  منبع:

  since direct- Elsevier- Results in Control and Optimization 6 (2022) 100081


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40


 • Bringing entrepreneurship and family business fully into a home in management departments 3 - وارد کردن کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی به طور کامل در بخش مدیریت
  وارد-کردن-کارآفرینی-و-کسب-و-کار-خانوادگی-به-طور-کامل-در-بخش-مدیریت

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  وارد کردن کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی به طور کامل در بخش مدیریت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Bringing entrepreneurship and family business fully into a home in management departments


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Journal of Family Business Strategy Volume 13, Issue 1, March 2022, 100483


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39


 • Thriving in a shifting landscape: Role of social media in support of business strategy 4 - رونق در یک چشم انداز در حال تغییر: نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از استراتژی کسب و کار
  رونق-در-یک-چشم-انداز-در-حال-تغییر:-نقش-رسانه-های-اجتماعی-در-حمایت-از-استراتژی-کسب-و-کار

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  رونق در یک چشم انداز در حال تغییر: نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از استراتژی کسب و کار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Thriving in a shifting landscape: Role of social media in support of business strategy


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Asia Pacific Management Review Available online 4 February 2022


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19


 • Did US business dynamism recover in the 2010s? 5 - آیا پویایی کسب و کار ایالات متحده در دهه 2010 بهبود یافت؟
  آیا-پویایی-کسب-و-کار-ایالات-متحده-در-دهه-2010-بهبود-یافت؟

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آیا پویایی کسب و کار ایالات متحده در دهه 2010 بهبود یافت؟


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Did US business dynamism recover in the 2010s?


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Economics Letters 211 (2022) 110247


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


 • Management by values: A qualitative study of how small business owners in the cleaning sector view and implement their employer responsibilities with respect to occupational safety and health management 6 - مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
  مدیریت-بر-اساس-ارزش-ها:-مطالعه-کیفی-چگونگی-مشاهده-و-اجرای-مسئولیت-های-کارفرمای-خود-در-رابطه-با-مدیریت-ایمنی-و-بهداشت-شغلی-توسط-صاحبان-مشاغل-کوچک-در-بخش-نظافت

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Management by values: A qualitative study of how small business owners in the cleaning sector view and implement their employer responsibilities with respect to occupational safety and health management


  منبع:

  ScienceDirect - Elsevier - Safety Science 148 (2022) 105649


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25


 • Analysis of the impact of business administration informatization on Chinas real estate economy 7 - تجزیه و تحلیل تأثیر اطلاعات مدیریت کسب و کار بر اقتصاد املاک و مستغلات چین
  تجزیه-و-تحلیل-تأثیر-اطلاعات-مدیریت-کسب-و-کار-بر-اقتصاد-املاک-و-مستغلات-چین

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تجزیه و تحلیل تأثیر اطلاعات مدیریت کسب و کار بر اقتصاد املاک و مستغلات چین


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Analysis of the impact of business administration informatization on Chinas real estate economy


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 199 (2022) 885–891


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11


 • Determinants of business openness in the innovation processes 8 - عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری
  عوامل-تعیین-کننده-باز-بودن-کسب-و-کار-در-فرآیندهای-نوآوری

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Determinants of business openness in the innovation processes


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 198 (2022) 638–643


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13


 • Implementing a business intelligence cost accounting solution in a healthcare setting 9 - پیاده سازی یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی
  پیاده-سازی-یک-راه-حل-حسابداری-هزینه-هوش-تجاری-در-یک-محیط-مراقبت-های-بهداشتی

  دسته بندی:

  هوش تجاری - Business Intelligence


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پیاده سازی یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Implementing a business intelligence cost accounting solution in a healthcare setting


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 198 (2022) 329–334


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


 • Remote Pathology teaching under the COVID-19 pandemic: Medical students’ perceptions 10 - آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
  آموزش-آسیب-شناسی-از-راه-دور-تحت-همه-گیری-COVID-19:-برداشت-های-دانشجویان-پزشکی

  دسته بندی:

  پزشکی 1 - medical


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Remote Pathology teaching under the COVID-19 pandemic: Medical students’ perceptions


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Annals of Diagnostic Pathology 56 (2022) 151875


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 361 :::::::: بازدید دیروز: 3153 :::::::: بازدید کل: 3514 :::::::: افراد آنلاین: 14