آرشیو مقالات ترجمه شده::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
مقالات ترجمه شده - همه(3745)
 • Single cell RNA sequencing techniques and applications in research of ovary development and related diseases 1 - تکنیک ها و کاربردهای توالی یابی RNA تک سلولی در تحقیقات تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط

  دسته بندی:

  پزشکی 1 - medical


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تکنیک ها و کاربردهای توالی یابی RNA تک سلولی در تحقیقات تکوین تخمدان و بیماری های مرتبط


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Single cell RNA sequencing techniques and applications in research of ovary development and related diseases


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Reproductive Toxicology 107 (2022) 97–103


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23


 • Ratio-based data envelopment analysis: An interactive approach to identify benchmark 2 - تجزیه و تحلیل پوششی داده مبتنی بر نسبت: یک رویکرد تعاملی برای شناسایی معیار
  تجزیه-و-تحلیل-پوششی-داده-مبتنی-بر-نسبت:-یک-رویکرد-تعاملی-برای-شناسایی-معیار

  دسته بندی:

  حسابداری و حسابرسی - accounting and auditing


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تجزیه و تحلیل پوششی داده مبتنی بر نسبت: یک رویکرد تعاملی برای شناسایی معیار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Ratio-based data envelopment analysis: An interactive approach to identify benchmark


  منبع:

  since direct- Elsevier- Results in Control and Optimization 6 (2022) 100081


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40


 • Bringing entrepreneurship and family business fully into a home in management departments 3 - وارد کردن کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی به طور کامل در بخش مدیریت
  وارد-کردن-کارآفرینی-و-کسب-و-کار-خانوادگی-به-طور-کامل-در-بخش-مدیریت

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  وارد کردن کارآفرینی و کسب و کار خانوادگی به طور کامل در بخش مدیریت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Bringing entrepreneurship and family business fully into a home in management departments


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Journal of Family Business Strategy Volume 13, Issue 1, March 2022, 100483


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39


 • Thriving in a shifting landscape: Role of social media in support of business strategy 4 - رونق در یک چشم انداز در حال تغییر: نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از استراتژی کسب و کار
  رونق-در-یک-چشم-انداز-در-حال-تغییر:-نقش-رسانه-های-اجتماعی-در-حمایت-از-استراتژی-کسب-و-کار

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  رونق در یک چشم انداز در حال تغییر: نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از استراتژی کسب و کار


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Thriving in a shifting landscape: Role of social media in support of business strategy


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Asia Pacific Management Review Available online 4 February 2022


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19


 • Did US business dynamism recover in the 2010s? 5 - آیا پویایی کسب و کار ایالات متحده در دهه 2010 بهبود یافت؟
  آیا-پویایی-کسب-و-کار-ایالات-متحده-در-دهه-2010-بهبود-یافت؟

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آیا پویایی کسب و کار ایالات متحده در دهه 2010 بهبود یافت؟


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Did US business dynamism recover in the 2010s?


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Economics Letters 211 (2022) 110247


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


 • Management by values: A qualitative study of how small business owners in the cleaning sector view and implement their employer responsibilities with respect to occupational safety and health management 6 - مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
  مدیریت-بر-اساس-ارزش-ها:-مطالعه-کیفی-چگونگی-مشاهده-و-اجرای-مسئولیت-های-کارفرمای-خود-در-رابطه-با-مدیریت-ایمنی-و-بهداشت-شغلی-توسط-صاحبان-مشاغل-کوچک-در-بخش-نظافت

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Management by values: A qualitative study of how small business owners in the cleaning sector view and implement their employer responsibilities with respect to occupational safety and health management


  منبع:

  ScienceDirect - Elsevier - Safety Science 148 (2022) 105649


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25


 • Analysis of the impact of business administration informatization on Chinas real estate economy 7 - تجزیه و تحلیل تأثیر اطلاعات مدیریت کسب و کار بر اقتصاد املاک و مستغلات چین
  تجزیه-و-تحلیل-تأثیر-اطلاعات-مدیریت-کسب-و-کار-بر-اقتصاد-املاک-و-مستغلات-چین

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تجزیه و تحلیل تأثیر اطلاعات مدیریت کسب و کار بر اقتصاد املاک و مستغلات چین


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Analysis of the impact of business administration informatization on Chinas real estate economy


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 199 (2022) 885–891


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11


 • Determinants of business openness in the innovation processes 8 - عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری
  عوامل-تعیین-کننده-باز-بودن-کسب-و-کار-در-فرآیندهای-نوآوری

  دسته بندی:

  مدیریت بازرگانی - Business Management


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Determinants of business openness in the innovation processes


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 198 (2022) 638–643


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13


 • Implementing a business intelligence cost accounting solution in a healthcare setting 9 - پیاده سازی یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی
  پیاده-سازی-یک-راه-حل-حسابداری-هزینه-هوش-تجاری-در-یک-محیط-مراقبت-های-بهداشتی

  دسته بندی:

  هوش تجاری - Business Intelligence


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پیاده سازی یک راه حل حسابداری هزینه هوش تجاری در یک محیط مراقبت های بهداشتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Implementing a business intelligence cost accounting solution in a healthcare setting


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Procedia Computer Science 198 (2022) 329–334


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


 • Remote Pathology teaching under the COVID-19 pandemic: Medical students’ perceptions 10 - آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
  آموزش-آسیب-شناسی-از-راه-دور-تحت-همه-گیری-COVID-19:-برداشت-های-دانشجویان-پزشکی

  دسته بندی:

  پزشکی 1 - medical


  سال انتشار:

  2022


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Remote Pathology teaching under the COVID-19 pandemic: Medical students’ perceptions


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Annals of Diagnostic Pathology 56 (2022) 151875


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12


rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2214 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2214 :::::::: افراد آنلاین: 9