دانلود مقالات انگلیسی رایگان isi  : مدیریت مالی - Financial Management::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات انگلیسی رایگان مدیریت مالی(534)
☰برای مشاهده منوی مقالات ترجمه شده، کتاب ها و ژورنال های مدیریت مالی کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2018 مدیریت مالی
The structure of information release and the factor structure of returns
1
2018 مدیریت مالی
All’s well that ends well? On the importance of how returns are achieved
2
2018 مدیریت مالی
Management sub-advising in the mutual fund industry
3
2018 مدیریت مالی
Non-interest income and bank lending
4
2018 مدیریت مالی
Board diversity, firm risk, and corporate policies
5
2018 مدیریت مالی
The impact of more frequent portfolio disclosure on mutual fund performance
6
2018 مدیریت مالی
Carry
7
2018 مدیریت مالی
Fraud recovery and the quality of country governance
8
2018 مدیریت مالی
Threat of entry and debt maturity: Evidence from airlines
9
2018 مدیریت مالی
On fair reinsurance premiums; Capital injections in a perturbed risk model
10
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی