دانلود مقالات انگلیسی رایگان isi  : آموزش الکترونیک - e-learning
::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات انگلیسی رایگان آموزش الکترونیک(3)
☰برای مشاهده منوی مقالات ترجمه شده، کتاب ها و ژورنال های آموزش الکترونیک کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2018 داده کاوی
داغEducational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning
1
2018 داده کاوی
داغMining theory-based patterns from Big data: Identifying self regulated learning strategies in Massive Open Online Courses
2
2016 آموزش الکترونیک
داغInteractive Web-Based Learning
3
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی