دانلود مقالات انگلیسی رایگان isi  : داده های بزرگ - big data::صفحه 1
رمضان 2
مقالات انگلیسی رایگان داده های بزرگ(849)
☰برای مشاهده منوی مقالات ترجمه شده، کتاب ها و ژورنال های داده های بزرگ کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2019 هوش مصنوعی
داغUnsupervised by any other name: Hidden layers of knowledge production in artificial intelligence on social media
1
2019 داده های بزرگ
When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction
2
2019 داده های بزرگ
داغThe social imaginaries of data activism
3
2019 داده های بزرگ
داغConceptual frameworks for social and cultural Big Data analytics: Answering the epistemological challenge
4
2019 داده های بزرگ
Medical research, Big Data and the need for privacy by design
5
2019 داده های بزرگ
Experiments with a data-public: Moving digital methods into critical proximity with political practice
6
2019 داده های بزرگ
داغBeyond mystery: Putting algorithmic accountability in context
7
2019 داده های بزرگ
داغThe optical unconscious of Big Data: Datafication of vision and care for unknown futures
8
2019 داده های بزرگ
داغWeaving seams with data: Conceptualizing City APIs as elements of infrastructures
9
2019 داده های بزرگ
داغLogged out: Ownership, exclusion and public value in the digital data and information commons
10
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی