دانلود مقالات انگلیسی رایگان isi  : شبکه های بی سیم - wireless networks::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات انگلیسی رایگان شبکه های بی سیم(54)
☰برای مشاهده منوی مقالات ترجمه شده، کتاب ها و ژورنال های شبکه های بی سیم کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2018 داده های بزرگ
داغBig Data Challenges and Data Aggregation Strategies in Wireless Sensor Networks
1
2018 داده های بزرگ
داغSimulation methodology and performance analysis of network coding based transport protocol in wireless big data networks
2
2018 داده های بزرگ
داغA Brief Review of Methods and Approaches Proposed in Existing Literature to Address Issues in Wireless Big Data
3
2018 داده های بزرگ
داغSemi-Supervised Learning Based Big Data-Driven Anomaly Detection in Mobile Wireless Networks
4
2018 داده های بزرگ
داغBig Data Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence in Next-Generation Wireless Networks
5
2018 داده های بزرگ
داغBig Data Model Simulation on a Graph Database for Surveillance in Wireless Multimedia Sensor Networks
6
2018 شبکه های بی سیم
Low power design of wireless endoscopy compression/communication architecture
7
2018 شبکه های بی سیم
A review on fault classification methodologies in power transmission systems: Part—I
8
2018 داده های بزرگ
داغOptimizing Energy Consumption for Big Data Collection in Large-Scale Wireless Sensor Networks With Mobile Collectors
9
2018 داده های بزرگ
داغSupport high-order tensor data description for outlier detection in high-dimensional big sensor data
10
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی