مقالات انگلیسی رایگان::صفحه 4
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات انگلیسی رایگان همه(7116)
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2018 داده های بزرگ
داغBridging data-capacity gap in big data storage
31
2018 داده های بزرگ
داغIntelligent and effective informatic deconvolution of “Big Data” and its future impact on the quantitative nature of neurodegenerative disease therapy
32
2018 داده های بزرگ
داغA Study of Big Data for Business Growth in SMEs: Opportunities & Challenges
33
2018 شبکه
On the goodput of flows in heterogeneous mobile networks
34
2018 مدیریت آموزشی
Factors associated with private-public school performance: Analysis of TALIS-PISA link data
35
2018 مدیریت بهره وری
Firm technological responses to regulatory changes: A longitudinal study in the Le Mans Prototype racing
36
2018 مدیریت توریسم
Media representation of digital-free tourism: A critical discourse analysis
37
2018 مدیریت مالی
Carry
38
2018 مدیریت مالی
Fraud recovery and the quality of country governance
39
2018 مدیریت صنعتی
Corrigendum and a complement “A simple heuristic for vehicle routing – A variant of Clarke and Wrights saving method” [Int: J: Prod: Econ: 157 (2014) 74–79]
40
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی