دانلود کتاب : کامپیوتر | computer::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
کتاب ها انگلیسی - کامپیوتر(14)
☰برای مشاهده منوی مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های کامپیوتر کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2015 علوم کامپیوتر
Simulation-Based Optimization
1
2015 هوش مصنوعی
Biometric and Intelligent Decision Making Support
2
2015 هوش مصنوعی
SmartPhone Based Human Activity Recognition
3
2015 علوم کامپیوتر
Stochastic Processes – Inference Theory
4
2015 محاسبات ابری
CLOUD SERVICES NETWORKING AND MANAGEMENT
5
2014 وب
Web Application Development with Yii 2 and PHP
6
2014 وب
Yii Project Blueprints
7
2014 وب
Yii Project Blueprints
8
2014 محاسبات ابری
Secure Cloud Computing
9
2014 مهندسی پزشکی
Stimulation and Recording Electrodes for Neural Prostheses
10
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی