کتاب ها انگلیسی::صفحه 2
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
کتاب ها انگلیسی - همه(26)
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2015 علوم کامپیوتر
Stochastic Processes – Inference Theory
11
2015 مدیریت بازرگانی
The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management
12
2015 مدیریت بازرگانی
Business Architecture Management
13
2015 مدیریت بازرگانی
Employee Engagement in Media Management
14
2015 مدیریت بازرگانی
Business Process Management
15
2015 محاسبات ابری
CLOUD SERVICES NETWORKING AND MANAGEMENT
16
2014 وب
Web Application Development with Yii 2 and PHP
17
2014 وب
Yii Project Blueprints
18
2014 وب
Yii Project Blueprints
19
2014 محاسبات ابری
Secure Cloud Computing
20
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi