دانلود مقاله و خرید ترجمه:ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی - 2017
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • Evaluation of solvent and ion effects upon leflunomide adsorption characteristics on (6,0) zigzag single-walled carbon nanotube and immobilized dihydroorotate dehydrogenase activity: A computational DFT and experimental study ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Evaluation of solvent and ion effects upon leflunomide adsorption characteristics on (6,0) zigzag single-walled carbon nanotube and immobilized dihydroorotate dehydrogenase activity: A computational DFT and experimental study


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Molecular Liquids 231 (2017) 528–541


  نویسنده:

  Fariba Mollania, Heidar Raissi


  چکیده انگلیسی:

  In this paper, we have investigated the influence of non-aqueous and aqueous solvents (DMF, methanol, npropanol, DMSO, water-based buffer solution) on the dihydroorotate dehydrogenase activity and leflunomide inhibitory effect. Due to the negative effect of organic solvents on the activity and inhibitory, the water solution selected as a suitable medium. The effect of ions (Si+2, Ge+2, Li+, Na+ and K+) was also studied, experimentally. Results confirmed that the Li+ has a positive effect on activity and did not opposite the effect of leflunomide. Fluorescence intensity showed a more compact conformation of the enzyme after incubation with Li+ ion. In the theoretical part, based on DFT results, when a Si, Ge, and mono metal cations are substituted with a single C in the SWCNT, the dopant atom extends outward from the surface of the nanotube. Our results reveal that the interaction between leflunomide molecule and pristine, Si- and Ge-doped SWCNTs are weak so that the adsorption of leflunomide onto above-mentioned nanotubes is physisorption process. Moreover, our calculated results showed that mono metal cations doped-SWCNTs had much higher adsorption energy and shorter binding distances than pure SWCNTs owning to chemisorption of the leflunomide molecule. Based on polarizable continuum model results, the relative stabilities of the investigated systems variation considerably when the solvent influence was applied. It is noteworthy to mention that the adsorption energy decreases when the dipole moment of the solvent increases. The obtained results within the AIM theory also confirm outcomes based on the geometrical data.
  Keywords: Doped SWCNTs | Drug adsorption | DFT method | Solvent effect | Experimental methods


  چکیده فارسی:

  در این مقاله به بررسی لفلونومید در حلال های ابی و غیر ابی (DMF.. متانول . انپروپانال. محلول بافر بازی اب و DMSO) در فعالیت دی هیدرواراتات دی هیدروژناز و اثر لفلونومید بازدارنده می پردازیم. با یافتن اثر منفی از محلول ابی در فعالیت و بازدارندگی، انتخاب حلال اب در یک حالت میانه مناسب است. اثر یون های در ازمایشگاه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که دارای اثر مثبت بر فعالیت انزیم دارد و بر روی لفلونومید هم اثر منفی ایجاد نمی کند. شدت فلورسانس یک اطلاعات کامل تری از انزیم بعد از رشد با نشان می دهد.در بخش تئوری نتایج DFT زمانی که و کاتیون تک اتمی جانشین همراه یک کربن تک در SWCNT شود ، اتم جانشین شده در سطح خارجی نانولوله گسترش پیدا می کند. نتایج برهمکنش بین لفلونومید و SWCNT اولیه، لفلونومید و ضعیف است که نشان از جذب فیزیکی بر روی نانولوله ذکر شده در بالا را دارد. با وجود این نتایج محاسبا نشان می دهد که کاتیون های تک اتمی جانشین شده بر روی نانولوله انرژی جذب بزرگ و فاصله پیوند کوتاه تر از SWCNT خالص با جذب شیمیایی مولکول لفلونومید دارد. نتایج مدل قطبش پذیری مداوم پایداری وابسته در تحت شرایط مختلف در زمان کاربرد نفوذ پذیری حلال بررسی می کند. انرژی جذبی زمانی که ممان دوقطبی در محلول افزایش می ابد ، کاهش می یابد . نتایج بدست امده همراه تئوری AIM برروی خروجی حاصل از هندسه بهینه شده اماده شده است.
  کلید واژه ها: SWCNTs تخدیر شده | جذب مواد مخدر | روش DFT | اثر حلال | روش های تجربی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 42

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 2399 کیلوبایت


  قیمت: 36000 تومان  28800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی