دانلود مقاله و خرید ترجمه:وضعیت اجتماعی مرتبط با بیماری در خانواده های دارای کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی- ارزیابی والدین- یک مطالعه چند موردی - 2014
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی ( social Sciences )
 • Disease-related social situation in family of children with chronic kidney disease – parents` assessment: A multicentre study وضعیت اجتماعی مرتبط با بیماری در خانواده های دارای کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی- ارزیابی والدین- یک مطالعه چند موردی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  وضعیت اجتماعی مرتبط با بیماری در خانواده های دارای کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی- ارزیابی والدین- یک مطالعه چند موردی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Disease-related social situation in family of children with chronic kidney disease – parents` assessment: A multicentre study


  منبع:

  Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014, Vol 21, No 4, 876–881


  نویسنده:

  Katarzyna Kiliś-Pstrusińska1, Anna Medyńska1, Piotr Adamczyk2, Irena Bałasz-Chmielewska3, Ryszard Grenda4, Agnieszka Kluska-Jóźwiak5, Beata Leszczyńska6, Ilona Olszak-Szot7, Monika Miklaszewska8, Maria Szczepańska2, Marcin Tkaczyk9, Anna Wasilewska10, Katarzyna Zachwieja8, Maria Zajączkowska11 Helena Ziółkowska6, Ilona Zagożdżon3, Danuta Zwolińska


  چکیده انگلیسی:

  Introduction and Objective. Chronic kidney disease (CKD) in children burdens life of patients and their families. Little is known about parents` assessment of families’ social situation. However, the knowledge of the details of a patient’s and his family’s life standards might influence modifcation and optimization of applied therapy. Therefore, the main goal of the present study was to explore the selected elements of life situation of patients suffering with CKD as well as their parents, depending on the CKD stage and appropriate treatment.
  Materials and Methods. Cross-sectional national study was conducted. A total of 203 children with CKD and 388 their parent-proxies (196 women and 192 men) were enrolled into this study. Patient data and questionnaires flled by both parents, concerning social-demographic parameters and assessment of changes in families after CKD diagnosis in the child, were analysed.
  Results. CKD children are being brought up in proper families whose fnancial situation is not good. Children need help in process of education. Perception of current situation differed between both parents in the change of the income source, taking care of CKD child, change in social relations and evaluating relations with medical staff. Parents do not obtain proper support from social workers.
  Conclusion. Families of CKD children require support in area of fnancial and educational help for school children. The discrepancies in evaluation of family situation between mothers and fathers of ill children might be the source of conflicts possibly resulting in worsening the outcome for CKD children.
  Key words: family | chronic kidney disease | children and adolescents | socioeconomic factors


  چکیده فارسی:

  مقدمه و هدف: بیماری مزمن کلیوی (CKD) در کودکان مسئولیت سنگینی را بر زندگی والدین و خانواده های آن ها تحمیل می کند. اطلاعات کمی درباره ارزیابی وضعیت اجتماعی خانواده های بیماران وجود دارد. با این حال، آگاهی از جزئیات استانداردهای زندگی بیمار و خانواده وی می تواند بر اصلاح و بهینه سازی درمان به کار گرفته شده تاثیرگذار باشد. بنابراین، هداف اصلی این مطالعه بررسی عناصر منتخب وضعیت زندگی بیماران و خانواده های آن ها است که از بیمارری CKD رنج می برند که به سطح بیماری CKD و درمان مناسب وابسته است.
  تکنیک ها و روش ها: یک مطالعه در سطح ملی انجام شده است. تعداد 203 کودک مبتلا به بیماری CKD ئ 338 والد آن (196 زن و 196 مرد) در این مطالعه مشارکت داشته اند. اطلاعات و پرسشنامه های مربوط به بیمار توسط هر دو والد تکمیل شده است که به پارامترهای اجتماعی- جمعیتی و ارزیابی تغییرات در خانواده ها پس از درمان CKD در کودکان مرتبط است و مورد تحلیل قرار گرفته است.
  نتایج: کودکان مبتلا به CKD در خانواده هایی زندگی می کنند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. این کودکان نیازمند کمک در فرآیند آموزش هستند. درک وضعیت فعلی در هر دو والد از نظر تغییر منبع درآمد، مواظبت از کودک مبتلا به CKD، تغییر در روابط اجتماعی و ارزیابی روباط با کادر پزشکی متفاوت است. والدین حمایت مناسبی را از سوی مددکاران اجتماعی دریافت نمی کنند.
  کلید واژه ها: خانواده | بیماری مزمن کلیوی | کودکان و بزرگسالان | عوامل اجتماعی- اقتصادی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 22

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 203 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  20000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی