دانلود مقاله و خرید ترجمه:بهینه سازی هزینه تامین منبع در محاسبات ابری - 2012
رمضان 2
مقالات ترجمه شده محاسبات ابری ( Cloud Computing )
 • Optimization of Resource Provisioning Cost in Cloud Computing بهینه سازی هزینه تامین منبع در محاسبات ابری

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بهینه سازی هزینه تامین منبع در محاسبات ابری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Optimization of Resource Provisioning Cost in Cloud Computing


  منبع:

  IEEE TRANSACTIONS ON SERVICES COMPUTING, VOL. 5, NO. 2, APRIL-JUNE 2012


  نویسنده:

  Sivadon Chaisiri, Student Member, IEEE, Bu-Sung Lee, Member, IEEE, and Dusit Niyato, Member, IEEE


  چکیده انگلیسی:

  In cloud computing, cloud providers can offer cloud consumers two provisioning plans for computing resources, namely reservation and on-demand plans. In general, cost of utilizing computing resources provisioned by reservation plan is cheaper than that provisioned by on-demand plan, since cloud consumer has to pay to provider in advance. With the reservation plan, the consumer can reduce the total resource provisioning cost. However, the best advance reservation of resources is difficult to be achieved due to uncertainty of consumer’s future demand and providers’ resource prices. To address this problem, an optimal cloud resource provisioning (OCRP) algorithm is proposed by formulating a stochastic programming model. The OCRP algorithm can provision computing resources for being used in multiple provisioning stages as well as a long-term plan, e.g., four stages in a quarter plan and twelve stages in a yearly plan. The demand and price uncertainty is considered in OCRP. In this paper, different approaches to obtain the solution of the OCRP algorithm are considered including deterministic equivalent formulation, sample-average approximation, and Benders decomposition. Numerical studies are extensively performed in which the results clearly show that with the OCRP algorithm, cloud consumer can successfully minimize total cost of resource provisioning in cloud computing environments.
  Index Terms— Cloud computing | resource provisioning | virtualization | virtual machine placement | stochastic programming.


  چکیده فارسی:

  در محاسبات ابری، ارائه دهندگان ابری به مصرف کنندگان ابری دو طرح تأمین برای منابع محاسباتی، یعنی طرح رزرو و طرح در تقاضا را ارائه می کنند. در کل، هزینه استفاده از منابع محاسباتی مشروط توسط طرح رزرو ارزانتر از طرح مقرر شده توسط طرح در تقاضا است، چرا که مصرف کننده ابری باید به ارائه کننده برای پیشرفت در کار هزینه پرداخت کند. با طرح رزرو، مصرف کننده می تواند هزینه کلی تأمین منابع را کاهش دهد. با اینحال، بهترین رزرو پیشرفته از منابع به منظور دستیابی به دلیل عدم اطمینان از تقاضای آتی و قیمت منابع ارائه دهندگان خدمات بسیار سخت است. با نشان دادن این مسئله، یک الگوریتم تامین منبع ابر بهینه (OCRP) با فرمول بندی طرح برنامه رزی تصادفی ارائه می شود. الگوریتم OCRP منابع محاسباتی را برای استفاده در مراحل تامین متعدد و همچنین طرح طولانی مدت، بعنوان مثال مراحل چهارگانه در طرح چهارتایی و مراحل دوازده بخشی در طرح سالیانه را تامین میکند. تقاضا و نامشخص بودن قیمت در OCRP در نظر گرفته می شوند. در این مقاله، روش های مختلف به منظور دستیابی به راه حل الگوریتم OCRP از جمله فرمول بندی معادل تصادفی، تقریب نمونه متوسط و تجزیه بندر در نظر گرفته می شوند. مطالعات عددی به طور گسترده انجام شده در نتایج آشکارا نشان می دهند که با الگوریتم OCRP، مصرف کننده ابری بطور موفقیت آمیزی هزینه کلی تامین منبع در محیط محاسبات ابری را به حداقل می رساند.
  اصطلاحات شاخص: محاسبات ابری | تامین منبع | مجازی سازی | جاگذاری دستگاه مجازی | برنامه-ریزی تصادفی.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 51

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1207 کیلوبایت


  قیمت: 30000 تومان  24000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی