دانلود مقاله و خرید ترجمه:جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا - 2016
نیمه شعبان
مقالات ترجمه شده عمران - بتن ( Civil Engineering - Concrete )
 • Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Construction and Building Materials 113 (2016) 369–375


  نویسنده:

  H.Y. Leung, J. Kim, A. Nadeem, Jayaprakash Jaganathan, M.P. Anwar


  چکیده انگلیسی:

  This paper presents the surface water absorption of self-compacting concrete (SCC) containing fly ash and silica fume using sorptivity test. Ordinary Portland cement was partially replaced by various combinations of fly ash and silica fume. Test results show that the presence of fly ash and silica fume significantly reduce the surface water absorption of self-compacting concrete at a water-binder ratio of 0.38. When only fly ash is used to partially replace Ordinary Portland cement, a more noticeable reduction in sorptivity is found when the fly ash content is greater than 20%. The effect of combined use of fly ash and silica fume on reducing the water absorption and sorptivity is much more significant than using fly ash only. Moreover, it is noted that increasing the proportion of fly ash and silica fume leads to an enhanced reduction in water absorption. The addition of fly ash and silica fume, in general, increases the 28-day cube strength. However, there is no correlation between the compressive strength and the sorptivity in SCC achieved.
  Keywords: Water absorption | Sorptivity | Self-compacting concrete | Fly ash | Silica fume | Compressive strength


  چکیده فارسی:

  این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
  کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 18

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1444 کیلوبایت


  قیمت: 28000 تومان  22400 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی