دانلود مقاله و خرید ترجمه:تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني برای مديريت پروژه در زمینه موفقيت اجراي پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي - 2012
شب قدر
مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه ( Project Management )
 • Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني برای مديريت پروژه در زمینه موفقيت اجراي پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني برای مديريت پروژه در زمینه موفقيت اجراي پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health


  منبع:

  African Journal of Business Management Vol. 6 (9), pp. 3156-3163, 7 March, 2012


  نویسنده:

  Mirko Markič, Maja Meško, Zlatka Meško Štok and Silvana Markič Hrast


  چکیده انگلیسی:

  The aim of this article is to present the importance of a project performance’s education, training and motivation and project organization structure in non-profit organizations and to establish its influence on a successful project realization. For this purpose we designed a questionnaire. The sample includes 180 respondents working in all Slovene institutes of public health at the secondary level. The descriptive statistic and regression model was used to test research aims. The results show that the independent variables in the regression model explained 75.2% of the dependent variable variation indicating a successful project realization. The levels of education and training and motivating of project performers statistically significant influence the success of project realization. Project organization structure and organizational climate do not influence a successful project implementation in institutes of public health at the secondary level. The identified characteristics of a supportive environment and their influence on a successful project realization in institutes of public health generate theoretical and practical results. The outcomes of the research will be useful for the designers of work process innovations in terms of a supportive environment for project management.
  Key words: Management | project management | public health | research | regression analysis


  چکیده فارسی:

  هدف مقاله ي كنوني، طرح اهميت آموزش عملكرد پروژه، آموزش شغلي و انگيزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان هاي غير انتفاعي و ايجاد تاثير آن بر تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. بدين منظور، ما پرسشنامه اي را طراحي نموديم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو مي باشد كه همه در موسسات بهداشت عمومي اسلووني در سطح درجه دو فعاليت دارند. براي آزمون اهداف تحقيق، آمار توصيفي و مدل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند كه متغيرهاي مستقل در مدل رگرسيون مبين 75.2% تغيير متغير وابسته بودند كه نشان دهنده تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلي و انگيزش مجريان پروژه به لحاظ آماري تاثير بسزایی بر موفقيت تحقق پروژه داشته است. ساختار سازمان پروژه و جو سازماني بر پياده سازي موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومي در سطح درجه دو تاثيري ندارند. ويژگي هاي شناخته شده محيط حمايتي و تاثيرشان بر پياده سازي موفق يك پروژه در موسسات بهداشت عمومي، نتايج نظري و عملي را بوجود مي آورند. نتايج اين تحقيق برحسب يك محيط حمايتي مديريت پروژه، براي طراحان نوآوري هاي فرايند كاري سودمند خواهد بود.
  كليد واژه: مديريت | مديريت پروژه | بهداشت عمومي | تحقيق | تحليل رگرسيون


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 24

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 46 کیلوبایت


  قیمت: 15000 تومان  12000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی