دانلود مقاله و خرید ترجمه:طراحی یک الگوی پیش بینی سر و صدای ترافیک برای بزرگراه ها در کلان شهرهای ایران (مورد مطالعه: شهر اهواز) - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده طراحی شهری ( Urban Design )
 • Designing a Traffic Noise Prediction Model for Highways in Iranian Megacities (Case study: Ahvaz City) طراحی یک الگوی پیش بینی سر و صدای ترافیک برای بزرگراه ها در کلان شهرهای ایران (مورد مطالعه: شهر اهواز)

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  طراحی یک الگوی پیش بینی سر و صدای ترافیک برای بزرگراه ها در کلان شهرهای ایران (مورد مطالعه: شهر اهواز)


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Designing a Traffic Noise Prediction Model for Highways in Iranian Megacities (Case study: Ahvaz City)


  منبع:

  Int. J. Environ. Res., 8(2):427-434,Spring 2014


  نویسنده:

  Monazzam Esmaeelpour, M.R. Sekhavatjou, M.S.2 and Chabi Ahwazi, Z


  چکیده انگلیسی:

  One of the important factors in urban construction designs is noise prevention. According to results of this study (2011-2012), a suggested model is presented for traffic noise compatible to conditions in Ahvaz. Data was colleted to design a model from totally 112 measuring stations, 4 weekdays and 2 intervals as rush hours, yielding to a total number of 1344 traffic noise measurements (L eq ) and the effective factors from traffic load, speed of vehicles, environmental and dimensional factors of roads. In the next step, based on desired overall structure, using analytical and experimental modeling strategies, several Regression multivariables were tested on data in order to design a model. The model designed for Ahvaz consists of 9 inputs with high clarification coefficient (R2=0.92) and correlation coefficient (R= 0.95). Due to precision and minuteness of designing as well as the number of inputs, the model can be a suitable one to define half – hour equal level for traffic noise and estimation of noise pollution in Ahvaz.
  Key words: Noise pollution | FHWA- STAMINA | Validity | Model development | Urban area | Southwest of Iran


  چکیده فارسی:

  یکی از فاکتورهای مهم در طراحی های ساختمانی شهری پیشگیری از سر و صدا است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه (2012-2011)، یک الگوی پیشنهادی برای سر و صدای ترافیک سازگار با شرایط موجود در اهواز ارائه شده است. داده ها برای طراحی الگو از مجموع 112 ایستگاه اندازه گیری، به مدت 4 هفته و با 2 فاصله زمانی به عنوان ساعات شلوغی جمع آوری شد، که به طور کلی 1344 اندازه ی سر و صدای ترافیک (L_eq) و فاکتورهای کارآیی از بار ترافیکی، سرعت وسایل نقلیه، فاکتورهای محیطی و بُعدی جاده ها بدست آمد. در قدم بعدی، بر اساس ساختار کلی مطلوب، با استفاده از استراتژی های الگوسازی تحلیلی و تجربی، چندین رگرسیون چند متغیری بر روی داده ها برای طراحی یک الگو آزمایش شد. الگو برای اهواز متشکل از 9 ورودی با ضریب وضوح بالا (R^2=0.92) و ضریب همبستگی (R=0.95) طراحی شد. به دلیل دقیق و موشکافانه بودن طراحی و همچنین تعداد ورودی ها، الگو می تواند برای تعریف سطح برابر نیم ساعته برای سر و صدای ترافیک و تخمین آلودگی صوتی در اهواز مناسب باشد.
  واژه های کلیدی: آلودگی صوتی | -STAMINA FHWA | اعتبار | توسعه الگو | مناطق شهری | جنوب غرب ایران


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 19

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1022 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان    14400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi