دانلود مقاله و خرید ترجمه:رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری چینی - 2018
اربعین
مقالات ترجمه شده پرستاری ( Nursing )
 • Relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in Chinese nursing students رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری چینی
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری چینی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in Chinese nursing students


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Nurse Education Today 63 (2018) 1–5


  نویسنده:

  Zhuqing Zhong, Dehua Hu, Feng Zheng, Siqing Ding, Aijing Luo


  چکیده انگلیسی:

  Background: In the information-based economy, information literacy has become the foundation of scientific literacy, and provides the basis for innovative growth. Exploring the relationship between information-seeking behaviors and innovative behaviors of nursing students could help guide the development of information literacy education and training for nursing students. The relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in nursing students has received little attention, however.
  Objective: This study aims to explore the relationship between information-seeking behavior and innovative behavior of nursing students.
  Methods: Nursing students in Xiangya Medical School, Central South University and Medical School of Hunan Normal University in the Chinese Province of Hunan were surveyed with an information-seeking behavior scale and an innovative behavior scale.
  Results: A total of 1247 nursing students were included in the final analysis. The results showed that both information-seeking behavior and innovative behavior were significantly better in undergraduates than in junior college nursing students (P < .01), and in postgraduates than in undergraduates (P < .01). The overall level of nursing students information-seeking behavior was positively related to innovative behavior (r = 0.63, P < .01), and the 7 dimensions of information-seeking behavior were also correlated with innovative behavior in varying degrees. Furthermore, information utilization was proved to be the strongest predictor of innovative behavior.
  Conclusion: Information-seeking behavior is positively associated with innovative behavior among nursing students. There is a need to integrate information literacy education with information retrieval courses, especially in the aspects of information utilization, retrieval, and assessment.
  Keywords: Information-seeking behavior | Innovative behavior | Correlation analysis | Nursing students | Information literacy


  چکیده فارسی:

  زمینه: در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سواد اطلاعاتی پایه و اساس سواد علمی شده است و پایه ای را برای رشد نوآورانه فراهم می کند. بررسی رابطه بین رفتارهای جستجوی اطلاعات و رفتارهای نوآورانه دانشجویان پرستاری می تواند به رهنمود توسعه آموزش و تربیت سواد اطلاعاتی برای دانشجویان پرستاری کمک کند. با این حال رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری توجه اندکی را به خود معطوف کرده است.
  هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه دانشجویان پرستاری است.
  روشها: دانشجویان پرستاری در استان هونان چین با یک مقیاس رفتار جستجوی اطلاعات و مقیاس رفتار نوآورانه ارزیابی شدند.
  نتایج: درکل 1247 دانشجوی پرستاری در تحلیل نهایی شامل شدند. نتایج نشان داد که هم رفتار جستجوی اطلاعات و هم رفتار نوآورانه به صورت قابل توجهی در دانشجویان دوره لیسانس نسبت به دانش آموزان دبیرستانی پرستاری (0.01 > P) و در فوق لیسانس ها نسبت به لیسانس ها (0.01 > P) بهتر بود. سطح کلی رفتار جستجوی اطلاعات در دانشجویان پرستاری رابطه مثبتی با رفتار نوآورانه داشت (0.63 = r، 0.01 > P) و 7 بُعد رفتار جستجوی اطلاعات نیز با رفتار نوآورانه در درجات مختلفی همبسته بودند. به علاوه، استفاده از اطلاعات اثبات شد که قوی ترین پیش بینی کننده رفتار نوآورانه است.
  نتیجه گیری: رفتار جستجوی اطلاعات رابطه مثبتی با رفتار نوآورانه دربین دانجشویان پرستاری داشت. یک نیاز به یکپارچه سازی آموزش سواد اطلاعاتی با دوره های بازیابی اطلاعات به ویژه در جنبه های استفاده از اطلاعات، بازیابی و بررسی آنها وجود دارد.
  کلیدواژه ها: رفتار جستجوی اطلاعات | رفتار نوآوری | تحلیل همبستگی | دانشجویان پرستاری | سواد اطلاعاتی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 19

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 416 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  14400 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی