دانلود مقاله و خرید ترجمه:داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي - 2018
رمضان 2
مقالات ترجمه شده عمران - آب ( Civil Engineering - Water )
 • Data on groundwater quality, scaling potential and corrosiveness of water samples in Torbat-e-Heydariyeh rural drinking water resources, Khorasan-e-Razavi province, Iran داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Data on groundwater quality, scaling potential and corrosiveness of water samples in Torbat-e-Heydariyeh rural drinking water resources, Khorasan-e-Razavi province, Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief 19 (2018) 2260–2266


  نویسنده:

  A:A: Babaeia a, Gh: Goudarzi b, Rouhollah Khodadadi c,d, Davoud Jalili e,f, Majid Radfard g,n, Hamed Biglari h, Abbas Abasnia i, Arefeh Mirzabeigi


  چکیده انگلیسی:

  According to World Health Organization guidelines, corrosion control is an important aspect of safe drinking-water supplies. The data presented is physical and chemical parameters of drinking water in the rural areas of Torbat-e-Heydariyeh city, also to determine corrosion indices. This cross-sectional study has carried out with 188 taken samples during 2014 with 13 parameters, which has been analyzed based on standard method. Also with regard to standard conditions, result of this paper is compared with Environmental Protection Agency and Iran national standards. Five indices, Langlier Saturation Index (LSI), Ryznar Stability Index (RSI), Puckorius Scaling Index (PSI), Larson-Skold Index (LS) and Aggressive Index (AI), programmed by using Microsoft Excel software. Owing to its simplicity, the program can easily be used by researchers and operators. Parameters included Sulfate, Sodium, Chloride, and Electrical Conductivity respectively was 13.5%, 28%, 10.5%, and 15% more than standard level. The amounts of Nitrate, in 98% of cases were in permissible limits and about 2% were more than standard level. Result of presented research indicate that water is corrosive at 10.6%, 89.4%, 87.2%, 59.6% and 14.9% of drinking water supply reservoirs, according to LSI, RSI, PSI, LS and AI, respectively.
  Keywords: Drinking water | Villages of Torbat-e-Heydariyeh city | Stability index


  چکیده فارسی:

  بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، کنترل خورندگی یکی از جنبه های مهم تامین آب آشامیدنی است. داده های ارائه شده، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه است و برای تعیین شاخص های خورندگی کاربرد دارد. این مطالعه مقطعی با 188 نمونه در سال 2014 و 13 پارامتر آنالیز شده بر اساس روش استاندارد، انجام شد. همچنین نتیجه این مقاله با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست و استانداردهای ملی ایران مقایسه شد. پنج شاخص: شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقباس پذیری (PSI) پوكوريوس ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص (AI)شدت خوردگي ، با استفاده از نرم افزار Microsoft Excelکد نویسی شد و این نرم افزار به دلیل سادگی ، به راحتی می تواند توسط محققان و اپراتورها مورد استفاده قرار گیرد. پارامترهای شامل سولفات، سدیم، کلرید و هدایت الکتریکی به ترتیب 13.5٪، 28٪، 10.5٪ و 15٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. مقدار نیترات در 98٪ موارد در حد مجاز و حدود 2٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. نتايج نشان داد که LSI، RSI، PSI، LS و AI، به ترتیب طبق شاخص ها 6/6 درصد، 4/89 درصد، 2/87 درصد، 6/60 درصد و 9/14 درصد منابع آب آشاميدني خورنده است.
  کليدواژه: آب آشاميدني | روستاهاي شهر تربت حيدريه | شاخص پایداری


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 10

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 3234 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  14400 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی