دانلود مقاله و خرید ترجمه:استخراج واحدهای مدیریت جنگل مبتنی بر سنجش از دور در جنگل های گرمسیری - 2013
شب قدر
مقالات ترجمه شده محیط زیست ( environment )
 • Extraction of remote sensing-based forest management units in tropical forests استخراج واحدهای مدیریت جنگل مبتنی بر سنجش از دور در جنگل های گرمسیری

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  استخراج واحدهای مدیریت جنگل مبتنی بر سنجش از دور در جنگل های گرمسیری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Extraction of remote sensing-based forest management units in tropical forests


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Remote Sensing of Environment 130 (2013) 1–10


  نویسنده:

  Zhengyang Hou, Qing Xu, Tuula Nuutinen, Timo Tokola


  چکیده انگلیسی:

  As a spatial source of forest data, the forest stand is the basic unit for forest management and planning. Computerized segmentation of a diverse range of remote sensing material has been studied for delineating stands in various forest types, but is relatively rare under tropical conditions. In line with REDD+, which advocates sustainable forest management in tropical developing countries, we report here on the delineation of forest stands in Laos using data from Airborne Laser Scanning, Airborne CIR and ALOS AVNIR-2. Rather than using the spectral layers alone, the segmentation was applied to wall-to-wall maps of predicted values from empirical models that retrieve forest stem volume and basal area. The homogeneity of 96 sets of segmentation categorized according to the hierarchical mean sizes of the segments was evaluated quantitatively in terms of the AICvar index and qualitatively by eye. The results show that the quality and performance of the empirical models are duly reflected in the quality and performance of the segmentation, and that the most competitive delineations are provided by models that involve ALS. Finally, the future prospects for using this empirical model-based segmentation approach to detect and quantify deforestation, or even forest degradation, and thereby to provide further support for the development of REDD methodology, are discussed.
  Keywords: ALS | Airborne CIR | ALOS AVNIR-2 | Tropical forests | Stand delineation


  چکیده فارسی:

  توده های جنگلی به عنوان یک منبع فضایی از داده ها، واحد پایه برای طرح ریزی و مدیریت جنگل ها هستند. تقسیم بندی کامپیوتری گستره ی متنوعی از مباحث سنجش از دور برای تعیین توده ها در انواع مختلف جنگل ها، مورد بررسی قرار گرفته اند، اما این مطالعات برای جنگل های گرمسیری، نسبتاً کم است. ما همراستا با REDD+ که مدیریت جنگلی قابل ملاحظه ای را به کشورهای گرمسیری در حال توسعه تخصیص داده است، در اینجا به بررسی تعیین توده های جنگلی در لائوس با استفاده از داده های حاصل از اسکن لیزری هوایی، CIR هوایی و ALOS AVNIR-2 می پردازیم. به جای اینکه صرفاً از لایه های فضایی استفاده کنیم، تقسیم بندی را به نقشه های سرتاسری مقادیر پیش بینی شده از مدل های تجربی که ناحیه ی پایه و حجم ساقه های جنگل را بازیابی می کنند، اعمال نمودیم. همگونی 96 مجموعه از تقسیمات دسته بندی شده براساس اندازه ی متوسط سلسله مراتبی تقسیمات به صورت کمّی در قالب شاخص AIC_var و به لحاظ کیفی به صورت چشمی ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت و عملکرد مدل های تجربی به مقدار کافی خود را در کیفیت و عملکرد تقسیمات نشان می دهد و رقابتی ترین طرح ها توسط مدل هایی ارائه شده اند که ALS را در خود دارند. نهایتاً چشم انداز آتی برای استفاده از این روش تقسیم بندی مبتنی بر مدل تجربی برای تشخیص و کمّی سازی جنگل زدایی یا حتی تخریب جنگل ها، و در نتیجه فراهم آوردن پشتیبانی بیشتر برای توسعه ی روش REDD مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژه ها: ALS | CIR هوایی | ALOS AVNIR-2 | جنگل های گرمسیری | تعیین توده ها


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 34

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 3104 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان  20000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی