دانلود مقاله و خرید ترجمه:ایجاد مدل های برآورد هزینه برای بهسازی و بازسازی جاده: مطالعه ی مورد پروژه-هایی در اروپا و آسیای مرکزی - 2013
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده عمران - مدیریت ساخت ( Civil Engineering - Construction Management )
 • Developing Cost Estimation Models for Road Rehabilitation and Reconstruction: Case Study of Projects in Europe and Central Asia ایجاد مدل های برآورد هزینه برای بهسازی و بازسازی جاده: مطالعه ی مورد پروژه-هایی در اروپا و آسیای مرکزی

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ایجاد مدل های برآورد هزینه برای بهسازی و بازسازی جاده: مطالعه ی مورد پروژه-هایی در اروپا و آسیای مرکزی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Developing Cost Estimation Models for Road Rehabilitation and Reconstruction: Case Study of Projects in Europe and Central Asia


  منبع:

  Journal of Construction Engineering and Management / Volume 140 Issue 3 - March 2014


  نویسنده:

  Jelena Cirilovic; Nevena Vajdic; Goran Mladenovic, M:ASCE3; and Cesar Queiroz


  چکیده انگلیسی:

  This paper presents the development of prediction models for the unit costs of road works that could be applied to strategic planning of road works at the network level. A specialized data set was used, which was generated under a World Bank study that included 200 road work contracts from 14 countries in Europe and Central Asia (ECA) and signed between 2000 and 2010. Two techniques were used for model development: multiple regression analysis and artificial neural networks. Classification trees were used as an intermediate step to evaluate the correctness of the selected parameters. A total of 19 variables, divided into three groups (oil-price related, country-related, and project-related variables), were tested for their influence on unit cost of asphalt concrete (AC) and road rehabilitation and reconstruction (RRR) costs. The analysis results showed that the level of corruption and the economic environment in a country have a significant effect on both costs of AC and RRR. The resulting models could be particularly useful for the planning and optimization of work on road networks in ECA countries. However, the approach and methodology used for model developments may be applied generally. DOI: 10.1061/(ASCE)CO .1943-7862.0000817. © 2013 American Society of Civil Engineers.
  Author keywords: Construction costs | Maintenance costs | Reconstruction | Rehabilitation | Neural networks | Correlation | Regression analysis | Regression models | Highways and roads | Statistics | Cost and schedule.


  چکیده فارسی:

  این مقاله ایجاد مدل های پیش بینی برای هزینه های واحد کارهای جاده ای که می توان آنها را به طرح ریزی راهبردی کارهای جاده ای در سطح شبکه اعمال نمود ارائه می دهد. یک مجموعه داده ی تخصصی استفاده شد، که تحت مطالعات بانک جهانی گردآوری شده و دربردارنده ی 200 قرارداد کاری جاده ای از 14 کشور در اروپا و آسیای مرکزی (ECA) است و بین سال های 2000 و 2010 منعقد شده اند. دو روش برای ایجاد مدل ها استفاده شد: تحلیل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی هوشمند. درخت های دسته بندی به عنوان یک گام میانی برای ارزیابی صحت پارامترهای انتخابی مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع 19 متغیر داریم که به سه گروه تقسیم شدند (متغیرهای مرتبط با قیمت نفت، مرتبط با کشور، و مرتبط با پروژه)، اینها برای بررسی تأثیری که بر هزینه ی واحد بتن آسفالت (AC) و هزینه های نوسازی و بهسازی جاده (RRR) دارند، ارزیابی شدند. نتایج تحلیل نشان داد که سطح فساد و محیط اقتصادی در یک کشور تأثیر قابل ملاحظه ای بر هزینه های AC و RRR می گذارند. مدل های حاصل می توانند برای طرح ریزی و بهینه سازی کار بر روی شبکه های جاده ای در کشورهای ECA بسیار مفید باشند. با اینحال، رویکرد و روش شناسی مورد استفاده برای ایجاد مدل ها را می توان به شیوه ی عمومی نیز اعمال نمود.
  کلیدواژه ها: هزینه های ساخت و ساز | هزینه های نگهداری | بازسازی | نوسازی | شبکه های عصبی | همبستگی | تحلیل رگرسیون | مدل های رگرسیون | بزرگراه ها و جاده ها | آمار | هزینه و زمانبندی.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 27

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 354 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  14400 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی