دانلود مقاله و خرید ترجمه:احساس آرامش: تئوری تجربی محیط مراقبت های حمایتی - 2005
رمضان 2
مقالات ترجمه شده پرستاری ( Nursing )
 • Sensing an atmosphere of ease: a tentative theory of supportive care settings احساس آرامش: تئوری تجربی محیط مراقبت های حمایتی

  سال انتشار:

  2005


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  احساس آرامش: تئوری تجربی محیط مراقبت های حمایتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Sensing an atmosphere of ease: a tentative theory of supportive care settings


  منبع:

  Scand J Caring Sci: 2005 Dec;19(4):344-53:


  نویسنده:

  J: David Edvardsson MSc, RN (Doctoral Student), Per-Olof Sandman PhD, RN (Professor) and Birgit Holriz Rasmussen PhD, RN (Assistant Professor)


  چکیده انگلیسی:

  Nightingale saw the art of nursing as providing an environment in which patients were offered the best conditions for nature to act upon them. However, we still have limited research-based understandings of care settings experienced as supportive by patients, significant others and staff. The aim of this study was to construct a theoretical understanding of processes contributing to supportive care settings. The authors used grounded theory design and the constant comparative method to analyse theoretically sampled interview and observational data from three different contexts of care. The tentative theory conceptualizes supportive care settings as sensing an atmosphere of ease, and five categories were recognized: experiencing welcoming; recognizing oneself in the environment; creating and maintaining social relations; experiencing a willingness to serve; and experiencing safety. Having one’s expectations of the environment exceeded was a mediating factor in sensing an atmosphere of ease. Sensing an atmosphere of ease facilitated experiences of being able to locate oneself in familiar and safe surroundings; being able to follow one’s own rhythm; being seen, acknowledged and cared about; and having possibilities of benefiting from beauty and contacts with others.
  Keywords: grounded theory | care settings | atmosphere | ease.


  چکیده فارسی:

  نایتینگل بیان کرد هنر پرستاری محیطی برای بیماران فراهم می¬کند تا در بهترین شرایط با بیماری مواجهه شوند. با این حال، مفاهیم مبتنی بر تحقیق بروی محیط مراقبتی کارآزموده همانند حمایت بیماران، و سایر افراد مهم و کارمندان، محدود است. هدف از این مطالعه، درک نظری فرآیندهای مرتبط با محیط مراقبت حمایتی است. نویسندگان برای آنالیز داده های مصاحبه و مشاهداتی در سه زمینه متفاوت مراقبت، از طرح تئوری پایه و روش تطبیقی پایدار استفاده کردند. طبق تئوری تجربی ، محیط مراقبت حمایتی به صورت احساس فضای آرام است و در پنج دسته شامل: استقبال؛ شناخت خود؛ ایجاد و حفظ روابط اجتماعی؛ تمایل به خدمت؛ و امنیت طبقه بندی شده است. داشتن انتظار بیش از حد از محیط، عامل مخرب احساس آرامش است. احساس فضای آرام ، امکان حضور در محیط آشنا و امن؛ پیروی از اصول خود؛ دیده شدن، تصدیق و مورد توجه قرار گرفتن؛ و بهره مندی از زیبایی و ارتباط با دیگران را فراهم می کند.
  کليدواژه ها: تئوری پایه | محیط ‏مراقبت | فضا | آرامش.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 27

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 126 کیلوبایت


  قیمت: 10000 تومان  8000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی