دانلود مقاله و خرید ترجمه:ارتقاء رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی و معنادهی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر - 2018
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک ( strategic Managment )
 • Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication ارتقاء رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی و معنادهی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارتقاء رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی و معنادهی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication


  منبع:

  Journal of Communication Management 2018 © Emerald Publishing Limited 1363-254X


  نویسنده:

  Young Kim


  چکیده انگلیسی:

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the organizational effectiveness of internal crisis communication within the strategic management approach, whether it enhanced voluntary and positive employee communication behaviors (ECBs) for sensemaking and sensegiving. By doing so, this study provides meaningful insight into: new crisis communication theory development that takes a strategic management approach, emphasizing employees’ valuable assets from an organization, and effective crisis communication practice that reduces misalignment with employees and that enhances voluntary and positive ECBs for the organization during a crisis.
  Design/methodology/approach – This study conducted a nationwide survey in the USA among full-time employees (n¼ 544). After dimensionality check through confirmatory factor analysis, this study tested hypothesis and research question by conducting ordinary least squares multiple regression analyses using STATA 13.
  Findings – This study found that strategic internal communication factors, including two-way symmetrical communication and transparent communication, were positive and strong antecedents of ECBs for sensemaking and sensegiving in crisis situations, when controlling for other effects. The post hoc analysis confirmed theses positive and strong associations across different industry areas.
  Originality/value – This study suggests that voluntary and valuable ECBs can be enhanced by listening and responding to employee concerns and interests; encouraging employee participation in crisis communication; and organizational accountability through words, actions and decisions during the crisis. As a theoretical implication, the results of this study indicate the need for crisis communication theories that emphasize employees as valuable assets to an organization.
  Keywords: Internal communication | Public relations | Crisis communication | Strategic communication | Employee communication
  Paper type Research paper


  چکیده فارسی:

  هدف_ هدف این مقاله کشف اثربخشی سازمانی ارتباطات بحران داخلی در رویکرد مدیریت استراتژیک است، که آیا این رویکرد مدیریت استراتژیک اثربخشی رفتارهای ارتباطی داوطلبانه و مثبت کارکنان (ECBs) را برای اثربخشی و اثردهی افزایش می دهد؟ با انجام این کار، این مطالعه بینش معناداری را می دهد: توسعه تئوری ارتباطات جدید بحران که یک رویکرد مدیریت استراتژیک را به وجود می آورد و بر دارایی های ارزشمند کارکنان یک سازمان تاکید می کند و عمل موثر در ارتباط با بحران که باعث اختلاف با کارکنان می شود و این در حالی است که EBS های داوطلبانه و مثبت را برای سازمان در طول یک بحران افزایش می دهد.
  طراحی / روش شناسی / رویکرد_ این تحقیق در سراسر ایالات متحده در میان کارکنان تمام وقت انجام شده است. پس از بررسی ابعاد از طریق تجزیه و تحلیل عامل تاییدی، این مطالعه فرضیه و سوال تحقیق را با انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه معمولی کمترین مربع با استفاده از STATA 13 مورد آزمایش قرار داد.
  یافته ها_ این مطالعه نشان داد که عوامل ارتباطی استراتژیک داخلی، از جمله ارتباط متقارن دو طرفه و شفاف هنگام کنترل اثرات دیگر، پیشینه های مثبت و قوی برای اثر بخشی و اثر دهی در شرایط بحرانی بودند. پس از این تجزیه و تحلیل این پایان نامه بر ارتباطات مثبت و قوی در مناطق مختلف صنعتی تاکید می کند.
  اصالت / ارزش - این مطالعه نشان می دهد که ECBs ارزشمند و داوطلب می توانند با گوش دادن و پاسخ دادن، نگرانی ها کارکنان را کاهش دهند و منافع کارکنان را افزایش دهند؛ مشارکت کارکنان در مدیریت بحران تشویق می کند؛ و پاسخگویی سازمانی را از طریق کلمات، اقدامات و تصمیمات در طول بحران افزایش دهند. به عنوان یک مفهوم نظری، نتایج این مطالعه نشان می دهد نیاز به نظریه های مدیریت بحران است زیرا بر کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند برای یک سازمان تأکید دارند.
  کلید واژه ها: ارتباطات داخلی | روابط عمومی | مدیریت بحران | مدیریت استراتژیک | مدیریت کارکنان
  نوع مقاله: مقاله پژوهشی.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 42

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 642 کیلوبایت


  قیمت: 36000 تومان  28800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی