دانلود مقاله و خرید ترجمه:درک عوامل موثر روی اتخاذ اینترنت اشیاء - 2017
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده اینترنت اشیاء ( Internet of Things )
 • Understanding the factors affecting the adoption of the Internet of Things درک عوامل موثر روی اتخاذ اینترنت اشیاء

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  درک عوامل موثر روی اتخاذ اینترنت اشیاء


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Understanding the factors affecting the adoption of the Internet of Things


  منبع:

  Taylor and Francis Group, TECHNOLOGY ANALYSIS and STRATEGIC MANAGEMENT, 2017 VOL: 29, NO: 9, 1089–1102


  نویسنده:

  Ching-Wen Hsu and Ching-Chiang Yeh


  چکیده انگلیسی:

  The Internet of Things (IoTs) is widely considered as one of the most important infrastructures for promoting economic development and technological innovation. The purpose of this study is to find the key factors influencing IoT adoptions, specifically in Taiwan’s logistics industry. In this study adopts a model which is a hybrid of technology, organisation and environment (TOE) and the decision-making trial and evaluation laboratory method (DEMATEL) to evaluate the complex factors influencing the adoption of IoT. The study employs the TOE framework as a basis to develop a general evaluation framework, and the DEMATEL technique conceptualises a structural model and then identifies the causal relationships among factors through a cause-effect relationship diagram. Finally, we also divided the complex influencing factors into cause and effect groups to better clarify the causal relationships for decision-making, to ensure the efficiency of IoT adoption.
  KEYWORDS: Internet of Things | technology; organisation and environment | critical factors | decision-making trial and evaluation laboratory


  چکیده فارسی:

  اینترنت اشیاء (IoT) به صورت گسترده ای به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت ها برای بهبود توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه یافتن عوامل کلیدی موثر روی اتخاذ یا بکارگیری است، بخصوص در صنعت لجستیک کشور تایوان. در این مطالعه یک مدل استفاده می شود که ترکیبی از فناوری، سازمان و محیط (TOE) و روش کتابخانه آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری (DEMATEL) می باشد، تا برای ارزیابی عوامل پیچیده ای به کار رود که روی اتخاذ IoT تاثیرگذارند. این مطالعه از چارچوب TOE به عنوان مبنای توسعه یک چارچوب ارزیابی کلی استفاده می کند، و تکنیک DEMATEL یک مدل ساختاری را مفهوم سازی کرده و بعد روابط سببی بین فاکتورها را از طریق نمودار یا دیاگرام رابطه علت و معملولی، شناسایی می کند. نهایتا، ما عوامل تاثیرگذار یافته شده را به گروههای علت و معلول تقسیم می کنیم تا درک بهتری از روابط سببی برای تصمیم گیری کسب کنیم، و با این کار اتخاذ یا بکارگیری موثر IoT تضمین گردد.
  واژگان کلیدی: اینترنت اشیاء | فناوری | سازمان و محیط | عوامل اساسی | کتابخانه آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 165 کیلوبایت


  قیمت: 36000 تومان  28800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی