دانلود مقاله و خرید ترجمه:شناسایی سرب در نمونه های شیر و ماست با استخراج فاز جامد با استفاده از رزین جدید پلیمری شده آمینو تیوازول - 2013
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • Determination of lead in milk and yoghurt samples by solid phase extraction using a novel aminothioazole-polymeric resin شناسایی سرب در نمونه های شیر و ماست با استخراج فاز جامد با استفاده از رزین جدید پلیمری شده آمینو تیوازول

  سال انتشار:

  2013


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  شناسایی سرب در نمونه های شیر و ماست با استخراج فاز جامد با استفاده از رزین جدید پلیمری شده آمینو تیوازول


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Determination of lead in milk and yoghurt samples by solid phase extraction using a novel aminothioazole-polymeric resin


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Food Chemistry 137 (2013) 55–61


  نویسنده:

  Cigdem Er, B: Filiz Senkal, Mehmet Yaman


  چکیده انگلیسی:

  A preconcentration method was developed by using a new aminothioazole-containing sulfonamide resin in solid phase extraction for the determination of lead and nickel in milk and yoghurt samples. The optimisation of experimental conditions was performed. The optimum parameters for Pb and Ni were found to be 3.5, 30 min and 2.5 mL for pH, contact time, eluate volume, respectively. After preconcentration step, atomic absorption spectrometry was used for the determinations. The enhancement of 350- and 50-fold in the sensitivity of Pb and Ni were achieved by combination of the slotted tube atom trap-atomic absorption spectrometry with the optimised preconcentration method, respectively. Limits of detection were found to be 0.15 ng mL1 for Pb and 0.75 ng mL1 for Ni. The lead concentrations in the studied samples were found to be in the range of 15–61 ng Pb mL1 for milk and 21–42 ng Pb g1 for yoghurt samples.
  Keywords: Lead | Nickel | Preconcentration | Aminothioazole-containing sulfonamide | resin | Milk | Yoghurt


  چکیده فارسی:

  با استفاده از یک رزین جدید سولفونامیدی دارای آمینوتیوازول در استخراج فاز جامد، یک روش پیش تغلیط برای شناسایی سرب و نیکل در نمونه های شیر و ماست ارائه شد. بهینه سازی شرایط آزمایش انجام شد. پارامترهای بهینه برای سرب و نیکل یعنی زمان تماس برابر با 30 دقیقه و حجم شستن مواد جذب شده برابر با 2.5 میلیلیتر و pH برابر با 3.5 میباشد. بعد از مرحله پیش تغلیظ، اسپکترومتری جذب اتمی برای شناسایی استفاده شد. افزایش 350 و 50 برابری در حساسیت سرب و نیکل با ترکیب اسپکترومتری جذب اتمی- تله اتمی لوله شکاف دار با روش پیش تغلیظ بهینه شده حاصل شد. محدودیتهای شناسایی 0.15 ng mL-1 برای Pb و 0.75 ng mL-1 برای Ni است. غلظتهای سرب در نمونه های مطالعه شد در محدوده 15-61 ng mL-1 برای شیر و 21-42 ng g-1 برای ماست قرار داشت.
  واژگان کلیدی: سرب | نیکل | پیش تغلیظ | سولفونامید دارای آمینوتیوازول | رزین | شیر | ماست


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 22

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 244 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان  14400 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی