دانلود مقاله و خرید ترجمه:خواص ساختاری و الکتریکی برای نانو کریستال InGaP حامل دارو دیامانتن - 2017
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده مواد ( Materials Engineering )
 • Structural and Electronic Properties of InGaP Nanocrystal Diamantane Drug Carrier خواص ساختاری و الکتریکی برای نانو کریستال InGaP حامل دارو دیامانتن

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  خواص ساختاری و الکتریکی برای نانو کریستال InGaP حامل دارو دیامانتن


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Structural and Electronic Properties of InGaP Nanocrystal Diamantane Drug Carrier


  منبع:

  American Journal of Materials Science 2017, 7(1): 12-17 DOI: 10:5923/j:materials:20170701:02


  نویسنده:

  Bahjat B: Kadhim*, A: A: AL- Rubaiee*, Methaq T: Matrood


  چکیده انگلیسی:

  Nanotechnology is being applied to improve drug delivery in a number of ways. One of these ways is via built drug carriers. Nanosized particles of drug carriers are optimized for absorption of drugs through inhalation therapy. Modeling and simulation of nanocrystal parameters of the 5-Fluorouracil with indium gallium phosphide in diamantane structure have been performed with Gaussian 09 program. Density functional theory has been used for In5Ga2P7 nanocrystal, 5-Fluorouracil drug. Optimization plus frequency at the ground state level, PBEPBE, 3-21G basis sets has been investigated. The charges for all are equal to zero charges. Molecular orbital theory has been used to find highest occupied molecular orbital (HOMO) and lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energies. Total energy, ionization potential and electron affinity have been calculated for In5Ga2P7 nanocrystal with 5-Fluorouracil drug.
  Keywords: Modeling | Simulation | Diamantane | Drug carrier | Density functional theory | and nanocrystal


  چکیده فارسی:

  فناوری نانو برای پیشرفت انتقال دارو در یک شماری از راه ها بکار برده می شود. یکی از این راه ها از طریق حامل های دارویی ساخته شده است. ذرات با اندازه نانو برای انتقال دارو برای جذب دارو از طریق درمان استنشاقی بهینه شده است. مدل سازی و شبیه سازی برای پارامترهای نانو ذرات برای 5- فلورواراسیل همراه ایندیوم گالیوم فسفید در ساختار دیامانتن همراه برنامه گوسین 09 فراهم اماده است. تئوری تابع دانسیته برای نانوکریستال In5Ga2P7، داروی 5 فلورواراسیل استفاده شده است. بهینه سازی فرکانس های اضافی در لایه های حالت پایه PBEPBE، تابع پایه 3-21G مورد بررسی قرار گرفته است. بار برای تمام برابر با بار صفر در نظر گرفته شده است. تئوری اربیتال مولکولی برای یافتن انرژی بالاترین اربیتال مولکولی پر شده HOMO و پایین ترین اربیتال مولکولی خالی LUMO مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی کل، پتانسیل یونیزاسیونی و الکترون خواهی برای نانو کریستال In5Ga2P7 همراه با داروی 5 فلورو اراسیل محاسبه می شود.
  لغات کلیدی: مدل سازی | شبیه سازی | دیامانتن | حامل دارو | تئوری تابع چگالی و نانو کریستال


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 12

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 362 کیلوبایت


  قیمت: 20000 تومان  16000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی