دانلود مقاله و خرید ترجمه:واکنش های متابولیک و بیان ارینین کیناز ماهی مرکب ببری (ماهی مرکب ببری) تحت تنش شوری - 2018
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
مقالات ترجمه شده کشاورزی ( agriculture )
 • Metabolic responses and arginine kinase expression of juvenile cuttlefish (Sepia pharaonis) under salinity stress واکنش های متابولیک و بیان ارینین کیناز ماهی مرکب ببری (ماهی مرکب ببری) تحت تنش شوری
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  واکنش های متابولیک و بیان ارینین کیناز ماهی مرکب ببری (ماهی مرکب ببری) تحت تنش شوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Metabolic responses and arginine kinase expression of juvenile cuttlefish (Sepia pharaonis) under salinity stress


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - International Journal of Biological Macromolecules 113 (2018) 881–888


  نویسنده:

  Shang-Jun Yin a,1, Linmeng Zhang a,1, Lili Zhang a, Jiaxin Wan a, Wei Song a, Xiamin Jiang c, Yong-Doo Park a,b,d,⁎, Yue-Xiu Si


  چکیده انگلیسی:

  The pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis is particularly sensitive to environmental changes in its breeding environment. The breeding of S. pharaonis larvae was carried out in different salinities for 48 h, and the changes in survival rate, histological structure, energy metabolism, and anti-oxidative stress parameters were investigated and correlated with arginine kinase (AK) expression changes in muscle and liver tissues. The suitable salinity for larvae cultivation ranged from 24 to 30‰, and the survival rate showed a significant decline at 21‰ salinity. Histological observations of muscle and liver showed that changes in salinity and osmotic pressure had an adverse effect on tissue structure. Measurements of glycogen and lactic acid levels suggested that S. pharaonis could dynamically adjust energy metabolism to provide additional energy under unsuitable salinity. The protein levels and enzyme activities of AK in muscle significantly increased at 21‰ salinity. The results were consistent with prompt replenishment of phosphoarginine stores during salinity stress to maintain a dynamic ATP balance, suggesting that AK plays an important role in the regulation of energy metabolism. This study provides insight into metabolic changes during salinity stress and sheds light on the functional role of AK in S. pharaonis.
  Keywords: Arginine kinase | Salinity | Energy metabolism


  چکیده فارسی:

  ماهی مرکب ببری ده پا مخصوص به تغییرات محیطی محل پرورش آن بسیار حساس است. پرورش لاروهای ماهی مرکب ببری به مدت 48 ساعت در شوري های مختلف انجام شد و تغییرات در میزان بروز، ساختار بافتی، متابولیسم انرژی و پارامترهای تنش آنتی اکسیداتیو بررسی و با تغییرات آرژنین کیناز در بافت های عضله و کبد مرتبط است. شوری مناسب برای کشت لارو از 24 تا 30 درصد متغیر بود و میزان بقای آن در شوري 21 درصد کاهش معنی داری را نشان داد. مشاهدات هیستولوژیکی عضله و کبد نشان داد که تغییرات در شوری و فشار اسمزی اثر منفی بر ساختار بافت دارد. اندازه گیری سطوح اسید گلیکون و اسید لاکتیک نشان داد که ماهی مرکب ببری می تواند متابولیسم انرژی را به طور دیجیتالی تنظیم کند تا انرژی اضافی را تحت شوری نامناسب فراهم کند. سطح پروتئین و فعالیت آنزیم AK در ماهیچه به طور قابل توجهی در شوري℃ 21 افزایش می یابد. نتایج به دست آمده مطابق با پرکردن دخایر فسفوآآگینینین در طی تنش شوری بود تا یک توازن ATP پویشی را حفظ کند و نشان دهد که AK نقش مهمی در تنظیم متابولیسم انرژی دارد. این مطالعه بینش تغییرات متابولیک را در طول تنش شوری را نشان می دهد و سبب نادیده گرفتن نقش عملکردی AK در ماهی مرکب ببری می شود.
  کليدواژه: ارینین کیناز | شوری | متابولیسم انرژی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 23

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1942 کیلوبایت


  قیمت: 30000 تومان    24000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi