دانلود مقاله و خرید ترجمه:یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو - 2017
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • A First-Principles Study on Interaction between Carbon Nanotubes (10,10) and Gallates Derivatives as Vehicles for Drug Delivery یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو


  عنوان انگلیسی مقاله:

  A First-Principles Study on Interaction between Carbon Nanotubes (10,10) and Gallates Derivatives as Vehicles for Drug Delivery


  منبع:

  Phys: Chem: Res:, Vol: 5, No: 2, 367-375, June 2017


  نویسنده:

  N: Madadi Mahani


  چکیده انگلیسی:

  First principles calculations, based on density functional theory (DFT), were performed for investigating the novel 7- hydroxycoumarinyl gallates derivatives in gas and liquid phases. Computational chemistry simulations were performed to compare calculated quantum chemical parameters for gallates derivatives. All calculations were done using DMol3 code which is based on DFT. The double numerical basis set with double numerical plus d-function was employed. Calculations were carried out to study the interaction of covalently binding gallates derivatives to the armchair single-walled carbon nanotube (10,10). The local reactivity was studied via the Fukui indices to predict the reactive centers as well as the practicable sites of nucleophilic and electrophilic attacks. The adsorption energies, quantum molecular descriptors analysis and structural changes at the adsorption site are indicative of chemisorption on the armchair single-walled carbon nanotube (10,10) surface. The HOMO and LUMO are witnesses to the substantial changes in the electronic properties of the SWCNT systems. Adsorption energies indicate that 7-hydroxycoumarinyl gallates derivatives are physicosorbed on carbon nanotube (10,10). This property enables the delivery of these derivatives with anti-cancer potential from the nanotube at the targeted sites. These results are extremely relevant to diagnose the potential applications of carbon nanotubes as efficient boats for targeted drug delivery.
  Keywords: Single-walled carbon nanotubes | 7-Hydroxycoumarinyl gallates derivative | Adsorption energy | Density functional theory (DFT)


  چکیده فارسی:

  اولین محاسبات اصلی بر مبنی یک تئوری تابع دانسیته DFT برای بررسی مشتقات جدید 7-هیدروکسی کومارینیل گالات در فاز گاز و محلول فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه پارامترهای شیمی کوانتومی محاسبه شده برای مشتقات گالاتا فراهم شده است. تمام محاسبات با استفاده از کد DMol3 انجام شده است که بر مبنی محاسبات DFT است. تابع پایه عددی دوگانه همراه تابع d پلاس هددی دوگانه بکار برده شده است. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی مشتقات گالات برای نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی اجرا شده است. محل فعالیت از طریق شاخص Fukui برای پیش بینی مرکز فعالیت به عنوان مکان های تمرین از جذب هسته دوستی و الکترون دوستی مطالعه شده است. انرژی جذب، تجزیه و تحلیل توصیف مولکول های کوانتومی و تغییرات ساختار در سایت جذبی از طریق جذب شیمیایی در سطح نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی نشان داده شده است. HOMO و LUMO شاهدی برای تغییرات قابل توجه در خواص الکترونیک از سیستم SWCNT است. انرژی جذبی نشان می دهد که مشتقات 7- هیدروکسی کومارینیل در نانولوله کربنی (10.10) دارای جذب فیزیکی است. این ویژگی از این مشتقات همراه پتانسیل ضد سرطانی از نانولوله در مکان هدف انها را قادر می سازد. این نتایج به شدت مربوط به تشخیص پتانسیل کاربردی از نانولوله کربنی به عنوان برنده مناسب برای انتقال دارو به هدف می باشد.
  کلمات کلیدی: نانولوله های کربنی تک سیمی | 7-هیدروکسیکومارینیل گالات مشتق شده | انرژی جذب | نظریه کاربردی تراکم (DFT)


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 15

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1034 کیلوبایت


  قیمت: 25000 تومان    20000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi