دانلود مقاله و خرید ترجمه:مطالعات تئوری در مورد نانولوله کربنی تک دیواره (5:5) همراه دارو میتوسانترون - 2016
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • Theoretical study of functionalized single-walled carbon nanotube (5, 5) with Mitoxantrone drug مطالعات تئوری در مورد نانولوله کربنی تک دیواره (5:5) همراه دارو میتوسانترون

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعات تئوری در مورد نانولوله کربنی تک دیواره (5:5) همراه دارو میتوسانترون


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Theoretical study of functionalized single-walled carbon nanotube (5, 5) with Mitoxantrone drug


  منبع:

  Nanomed: J:, 3(2): 115-126, Spring 2016


  نویسنده:

  F: Shojaie; M: Dehghan


  چکیده انگلیسی:

  Objective(s): First principles calculations were performed to study four multiple sclerosis drugs namely, Ampyra, Fingolimod, Mitoxantrone and Eliprodil in gas and liquid phases using Density Functional Theory (DFT). Computational chemistry simulations were carried out to compare calculated quantum chemical parameters for Ampyra, Fingolimod, Mitoxantrone and Eliprodil.
  Materials and Methods: All calculations were performed using DMol3 code which is based on DFT. The Double Numerical basis set with Polarization functions (DNP) was used.
  Results: Mitoxantrone has highest HOMO energy, global softness, solvation energy and molecular mass and lowest LUMO energy, energy gap, global hardness and total energy in comparison to Ampyra, Fingolimod and Eliprodil in gas and solvent phases. Calculations were carried out to study the interaction of covalently binding Mitoxantrone to functionalized carbon nanotube. The Mitoxantrone local reactivity was studied through the Fukui indices in order to predict both the reactive centers and the possible sites of nucleophilic and electrophilic attacks. The Mitoxantrone binding energy is calculated to be 6.507 eV in gas phase and -9.943 eV in solvent phase that is a decrease in BE as the drug phase changes from gas to liquid.
  Conclusion: The simulation results show Mitoxantrone is quite a reactive drug. The quantum chemical parameters of pristine nanotube and f-SWNT-Mitoxantrone showed that reactivity of f-SWNT-Mitoxantrone increased in comparison to pristine nanotube in both phases.
  Keywords: Density Functional Theory Calculations | Functionalized Carbon Nanotube | Multiple Sclerosis Drugs


  چکیده فارسی:

  هدف: محاسبات اصلی اولیه برای مطالعه چهار داروی سفت شدگی بافتی مختلف به نام های امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الیپرودیل در فاز گاز و مایع با استفاده از تئوری تابع چگالی DFT فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه محاسبات پارامترهای شیمی کوانتومی برای امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الپیرودیل انجام شد.
  مواد و روش ها: تمام محاسبات با استاده از کد DMol3 که بر اساس DFT است فراهم شده است. تابع پایه دوگانه عددی همراه تابع قطبش پذیری DNP استفاده شده است.
  نتیجه: میتوسانترون بالاترین انرژی HOMO ، ضریب سختی، انرژی حلال و جرم مولکولی را دارد و کمترین انرژی LUMO ، شکاف انرژی ، ضریب سختی و انرژی کل در مقایسه با امپیرا، فینگولیمود و الیپرودیل در فاز گاز و محلول دارد. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی میتوسانترون برای نانولوله کربنی عامل دار شده انجام شده است. واکنش پذیری موضعی میتوسانترون را از طریق شاخص های Fukui در درجه ای از پیش بینی هر دو مرکز واکنش پذیری و سایت های ممکن از حملات هسته دوستی و الکترون دوستی را مطالعه کرده ایم. انرژی پیوند میتوسانترون 6.507 الکترون ولت در فاز گاز و 9.943- الکترون ولت در فاز محلول محاسبه شده است که یک کاهشی در BE به عنوان تغییرات فاز دارو از گاز به مایع است.
  نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی میتوسانترون نشان می دهد که این دارو کاملا واکنش پذیر است. پارامترهای شیمی کوانتومی برای نانولوله اولیه و میتوسانترون- f-SWNT نشان می دهد که فعالیتی از میتوسانترون- f-SWNT در مقایسه با نانولوله اولیه در هر دو فاز افزایش می یابد.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 24

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1148 کیلوبایت


  قیمت: 20000 تومان    16000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi