دانلود مقاله و خرید ترجمه:پایداری و بقای پرورش ماهی تیلاپیای نیل در شبکه های توری در پرورشگاهی در منطقه نیمه خشک - 2016
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده محیط زیست ( environment )
 • Sustainability of Nile tilapia net-cage culture in a reservoir in a semi-arid region پایداری و بقای پرورش ماهی تیلاپیای نیل در شبکه های توری در پرورشگاهی در منطقه نیمه خشک

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پایداری و بقای پرورش ماهی تیلاپیای نیل در شبکه های توری در پرورشگاهی در منطقه نیمه خشک


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Sustainability of Nile tilapia net-cage culture in a reservoir in a semi-arid region


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Ecological Indicators 66 (2016) 574–582


  نویسنده:

  R:S:T: Moura, W:C: Valenti, G:G: Henry-Silva


  چکیده انگلیسی:

  Among the tools used to measure sustainability in aquaculture, sets of indicators allow a holistic view of a system in its social, environmental, and economic dimensions. Approaches that align indicators with models such as the Drivers-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework can improve understanding of this sustainability. This study evaluated the sustainability of cage production systems for Nile tilapia in the Santa Cruz Reservoir, to determine whether a set of indicators used with the DPSIR conceptual model was effective to study the sustainability of the system. The 49 indicators used were calculated from information obtained from questionnaires and from monitoring the production system. Sustainability was also modeled and compared with hypothetical scenarios, with different fish stocking densities. The results indicated that the production system is economically feasible, generating profit and distributing income. However, the income generated benefits few people and is not fixed in the community. Environmentally speaking, the system is highly dependent on inputs, especially the nutrients nitrogen and phosphorus, and energy, as well as increasing sedimentation of nutrients in the reservoir. In the social dimension, the venture employs few workers. The modeling showed that the system is potentially sustainable, and that changes in stocking density decreased this sustainability. In summary, the system showed many sustainable features, whereas some others need to be modified to improve the general sustainability.
  Keywords: Aquaculture modeling | Sustainability indicators | DPSIR | MULINO


  چکیده فارسی:

  در میان ابزارهایی که برای اندازه گیری پایداری در حوزه آبزیان استفاده می شود، مجموعه ای از شاخص ها اجازه دیدگاهی جامع از یک سیستم را در ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می دهد. رویکردهایی که شاخص ها را با مدل هایی مانند چارچوب نیروی محرکه- فشار- وضعیت- تاثیر- پاسخ (DPSIR) همتراز و هماهنگ می کنند، می توانند فهم و درک این پایداری را بهبود بخشند. این مطالعه پایداری سیستم های پرورشی تولید تیلاپیای نیل را در مخزن سانتا کروز بررسی کرد تا تعیین کند آیا مجموعه ای از شاخص های استفاده شده با مدل مفهومی DPSIR برای مطالعه پایداری این سیستم موثر بوده است یا خیر. 49 شاخص استفاده شده از اطلاعات دریافت شده از پرسشنامه ها و از نظارت بر سیستم تولید محاسبه شد. پایداری نیز مدل سازی شد و با سناریوهای احتمالی، با تراکم های مختلف ماهیگیری، مقایسه شد. نتایج نشان داد این سیستم تولید از لحاظ اقتصادی، تولید سود و توزیع درآمد امکان پذیر است. با این حال، این درآمد برای تعداد کمی از مردم منافع و مزایا تولید کرد اما این منافع برای همه جامعه ثابت نیست. از نظر محیط زیست، سیستم به شدت وابسته به ورودی ها، به ویژه مواد مغذی نیتروژن و فسفر، انرژی، و نیز افزایش رسوب مواد مغذی در مخزن است. در بعد اجتماعی، این سرمایه گذاری تعداد کمی از کارگران را استخدام کرد. مدل سازی نشان داد که این سیستم به طور بالقوه پایدار است و تغییرات در تراکم ماهی های موجود، این پایداری را کاهش می دهد. به طور خلاصه، این سیستم بسیاری از ویژگی های پایدار را نشان داد، در حالیکه برخی دیگر از سیستم ها نیاز به اصلاح دارد تا پایداری کلی بهبود یابد.
  کلید واژه ها: مدل سازی آبزی پروری | شاخص های پایدار | DPSIR | MULINO.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 32

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 446 کیلوبایت


  قیمت: 22000 تومان    17600 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi