دانلود مقاله و خرید ترجمه:هماهنگ سازی کارهای روتین فردی و عملکرد تیمی - 2017
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد ( performance management )
 • Attuning to individual work routines and team performance هماهنگ سازی کارهای روتین فردی و عملکرد تیمی

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  هماهنگ سازی کارهای روتین فردی و عملکرد تیمی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Attuning to individual work routines and team performance


  منبع:

  Team Performance Management: An International Journal Vol: 23 No: 7/8, 2017


  نویسنده:


  چکیده انگلیسی:

  Purpose – The authors first examine the extent to which having an accurate understanding of and anticipate on one another’s work routines (defined as crossattuning) explains additional variance of team performance above and beyond other implicit coordination concepts such as team familiarity and transactive memory. Furthermore, the authors aim to propose that social sensitivity interacts with team size and team longevity in supporting the emergence of cross-attuning. Design/methodology/approach – The authors first use a quasi-experimental design with 35 studentteams in Study 1 to test the discriminant validity of their construct. In Study 2, the authors use a field study with 66 work teams to test their hypotheses. Findings – Study 1 shows that cross-attuning has a positive effect on team performance and that it explains additional variance above other implicit coordination-concepts. In Study 2, the authors confirm cross-attuning associates with supervisor-rated team performance and find that team social sensitivity is more positively related to cross-attuning in small teams with low longevity and in large teams with high longevity in comparison to large teams with low longevity. Originality/value – The study of implicit coordination mechanisms in teams has primarily focused on having knowledge about other team members’ expertise and competencies and how teams cope with unexpected events. How teams deal with individual work routines – repetitive work-related behavior that is limited in considering alternative actions and the task environment – have received limited attention, despite the potential of these individual routines to thwart successful team task completion.


  چکیده فارسی:

  هدف- نویسندگان در ابتدا سطحی را بررسی می کنند که در آن درک دقیق و پیش بینی روال های کار فردی یکدیگر که بر اساس هماهنگی بینابینی تعریف می شود) می تواند اختلاف عملکرد کار تیمی را فراتر از مفاهیم هماهنگ سازی تلویحی دیگر مانند آشنایی تیم و حافظه همکاری توجیه کند. همچنین، هدف نویسندگان، پیشنهاد این موضوع است که حساسیت اجتماعی با اندازه تیم و طول عمر تیم در حمایت از ظهور هماهنگی بینابینی موثر است. طرح بندی/ روش تحلیل/ رویکرد- نویسندگان در ابتدا از طرح بندی نیمه آزمایشی با 35 تیم دانشجویی در مطالعه استفاده می کنند تا اعتبار افتراقی ساختار خود را تست کنند. در مطالعه 2، نویسندگان از مطالعه میدانی با 66 تیم کاری برای تست فرضیات شان استفاده کنند. یافته ها- مطالعه 1 نشان می دهند که هماهنگی بینابینی دارای تاثیر مثبتی روی عملکرد تیمی است و می تواند اختلاف فراتر از مفاهیم تلویحی هماهنگی را توجیه کند. در مطالعه 2، نویسندگان تایید می کنند که هماهنگی بینابینی با عملکرد تیم ارزیابی شده توسط ناظر ارتباط دارد و متوجه می شوند که حساسیت اجتماعی تیم ارتباط مثبت بیشتری با هماهنگی بینابینی در تیم های کوچک با طول عمر کمتر و در تیم های بزرگ با طول عمر بیشتر در مقایسه با تیم های بزرگ با طول عمر کمتر دارد. اصالت/ارزش- مطالعه مکانیزم های هماهنگی تلویحی در تیم ها اساسا روی آگاهی داشتن در مورد تخصص و قابلیت های دیگر اعضاء تیم و نحوه برخورد با رویدادهای غیرمنتظره تمرکز دارد. اینکه تیم ها با روال های عادی کار فردی چطور برخورد کنند- رفتارهای مرتبط با کار تکراری که محدود به در نظر گرفته چند گزینه فعالیتی و محیط تکلیف خاص هستند- توجه محدودی را جلب کرده، علیرغم اینکه پتانسیل این روال های کار فردی برای تکمیل موفقیت کار تیمی بسیار ضروری است.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 43

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 298 کیلوبایت


  قیمت: 28000 تومان    22400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi