دانلود مقاله و خرید ترجمه:درمان فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری ویژه اختلال برای اختلال های اضطرابی همراه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی - 2017
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی ( General Psychology )
 • Metacognitive therapy versus disorder-specific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled trial درمان فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری ویژه اختلال برای اختلال های اضطرابی همراه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  درمان فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری ویژه اختلال برای اختلال های اضطرابی همراه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Metacognitive therapy versus disorder-specific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled trial


  منبع:

  Journal of Anxiety Disorders 50 (2017) 103–112


  نویسنده:

  Sverre Urnes Johnson, Asle Hoffart, Hans M. Nordahl, Bruce E. Wampold


  چکیده انگلیسی:

  Few studies have compared the effects of Metacognitive therapy (MCT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) for comorbid anxiety disorders. In the current study we compared CBT and MCT for heterogeneous anxiety disorders in a residential setting. Ninety patients with a primary diagnosis of Post Traumatic Stress Disorder, Social Phobia or Panic disorder, with and without Agoraphobia, were randomized to either CBT or MCT. Patients were assessed at pre-treatment, post-treatment and one-year follow-up. Primary outcome measures were Beck Anxiety Inventory and ADIS IV and secondary outcome measures were SCID II, Beck Depression Inventory, Penn State Worry Questionnaire, The Symptom Checklist-90 and the Inventory of Interpersonal Problems–64. Treatment fidelity was satisfactory and therapist credibility was equal in both treatments. There was a significant difference in the level of anxiety favouring MCT at post-treatment (d=0.7), but there were no differences at one-year follow-up, mainly due to a further improvement in the CBT group during the follow-up period. Both treatments were efficacious. No differences in effect on comorbid diagnoses and symptoms were found, but MCT produced larger change in personality problems. MCT seems to have a more rapid effect on anxiety symptoms, but there were no significant differences in the long term for patients with comorbid anxiety disorders.


  چکیده فارسی:

  مطالعات اندکی به مقایسه اثرات درمان فراشناختی (MCT) و درمان شناختی-رفتاری (CBT) در اختلال های اضطرابی همراه پرداخته اند. در مطالعه حاضر، درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی را برای اختلال های اضطرابی ناهمگن در یک محیط مسکونی مقایسه کردیم. نود بيمار با تشخيص اوليه اختلال استرس پس از سانحه، فوبیای اجتماعي يا اختلال هراس، با و بدون گذرهراسی (ترس از مکان های باز)، به صورت تصادفي در گروه درمان شناختی-رفتاری يا درمان فراشناختی قرار داده شدند . بیماران قبل از درمان، پس از درمان و در طول یک سال پیگیری بررسی شدند . مقیاس های اولیه پیامد شامل پرسشنامه اضطراب بِک و برنامه مصاحبه ساختار یافته برای اختلال های اضطرابی (ADIS IV) و مقیاس های ثانویه پیامد شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM ((SCID II، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا ، سیاهه چک لیست علائم-90 و پرسشنامه مشکلات بین فردی-64 بود. وفاداری به درمان، رضایت بخش بود و اعتبار درمانگر در هر دو روش درمانی، برابر بود. اختلاف معنا داری در سطح اضطراب روش درمان فراشناختی پس از درمان (D = 0.7) وجود داشت، اما هیچ تفاوتی در یک سال پیگیری، عمدتا به دلیل بهبود گروه درمان شناختی-رفتاری در طول دوره پیگیری وجود نداشت. هر دو درمان موثر بودند. هیچ تفاوتی در تأثیر بر تشخیص ها و علائم همراه وجود نداشت، اما درمان فراشناختی تغییرات بیشتری در مشکلات شخصیتی ایجاد کرد. به نظر می رسد درمان فراشناختی ، اثر سریعتری بر علائم اضطراب داشته باشد، اما هیچ تفاوت معناداری در بلند مدت برای بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی همراه وجود نداشت


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 41

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 370 کیلوبایت


  قیمت: 28000 تومان    22400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi