دانلود مقاله و خرید ترجمه:ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند - 2018
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده پزشکی 1 ( medical )
 • Assessment of despeckle filtering algorithms for segmentation of breast tumours from ultrasound images ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل برای تقسیم شدن تومورهای سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Assessment of despeckle filtering algorithms for segmentation of breast tumours from ultrasound images


  منبع:

  b i o c y b e r n e t i c s a n d b i o m e d i c a l e n g i n e e r i n g x x x ( 2 0 1 8 ) x x x – x x x


  نویسنده:

  Kriti , Jitendra Virmani , Ravinder Agarwal


  چکیده انگلیسی:

  In the present work, the breast ultrasound images are pre-processed with various despeckle filtering algorithms to analyze the effect of despeckling on segmentation of benign and malignant breast tumours from ultrasound images. The despeckle filtering algorithms are broadly classified into eight categories namely local statistics based filters, fuzzy filters, Fourier filters, multiscale filters, non-linear iterative filters, total variation filters, non-local mean filters and hybrid filters. Total 100 breast ultrasound images (40 benign and 60 malignant) are processed using 42 despeckle filtering algorithms. A despeckling filter is considered to be appropriate if it preserves edges and features/structures of the image. Edge preservation capability of a despeckling filter is measured by beta metric (b) and feature/structure preservation capability is quantified using image quality index (IQI). It is observed that out of 42 filters, six filters namely Lee Sigma, FI, FB, HFB, BayesShrink and DPAD yield more clinically acceptable images in terms of edge and feature/structure preservation. The qualitative assessment of these images has been done on the basis of grades provided by the participating experienced radiologist. The pre-processed images are then fed to a segmentation module for segmenting the benign or malignant tumours from ultrasound images. The performance assessment of segmentation algorithm has been done quantitatively using the Jaccard index. The results of both quantitative and qualitative assessment by the radiologist indicate that the DPAD despeckle filtering algorithm yields more clinically acceptable images and results in better segmentation of benign and malignant tumours from breast ultrasound images.


  چکیده فارسی:

  در این مقاله، تصاویر اولتراسوند سینه با الگوریتم های مختلف فیلترینگ دیسپکل برای تجزیه و تحلیل اثر دیسپکل کردن بر تقسیم توده های خوشخیم و بدخیم سینه با استفاده از تصاویر اولتراسوند پیش پردازش می شود. الگوریتم های فیلترینگ دیسپکل به طور کلی به هشت دسته تقسیم می شوند، از جمله فیلترهای مبتنی بر آمار موضعی، فیلترهای فازی، فیلترهای فوریه، فیلترهای چند مقیاسی، فیلترهای تکراری غیر خطی، فیلترهای تنوع کلی، فیلترهای متوسط غیر موضعی و فیلترهای هیبریدی. کلُ 100 تصویر اولتراسوند سینه (40 خوش خیم و 60 بدخیم) با استفاده از 42 الگوریتم فیلتر کردن دیسپکل پردازش شدند. یک فیلتر دیسپکل شده، مناسب در نظر گرفته می شود اگر کناره ها و ویژگی ها / ساختارهای تصویر را حفظ کند. قابليت حفظ کناره ها برای يك فيلتر دیسپکل توسط معیار بتا (β) و قابليت حفظ ویژگی / ساختار با استفاده از شاخص كيفيت تصوير (IQI) اندازه گيري می شود. مشاهده شد که از 42 فیلتر، شش فیلتر به نام های لی سیگما، FI، FB، HFB، BayesShrink و DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری از لحاظ حفظ کناره و ویژگی / ساختار تولید کردند. ارزیابی کیفی این تصاویر بر اساس نمرات ارائه شده توسط رادیولوژیست با تجربه شرکت کننده، انجام شده است. سپس تصاویر پیش پردازش شده به یک ماژول تقسیم بندی برای تقسیم شدن تومورهای خوش خیم یا بدخیم با کمک تصاویر اولتراسوند، وارد شدند. ارزیابی عملکرد الگوریتم تقسیم بندی به صورت کمّی با استفاده از شاخص ژاکارت انجام شده است. نتایج هر دو ارزیابی کمّی و کیفی توسط رادیولوژیست نشان می دهد که الگوریتم فیلترینگ دسپیکل DPAD تصاویر بالینی قابل قبول تری را ارائه می دهد و منجر به تقسیم بهتر تومورهای خوش خیم و بدخیمِ حاصل از تصاویر اوتراسوند می شود.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 31

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 3496 کیلوبایت


  قیمت: 50000 تومان    40000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi