دانلود مقاله و خرید ترجمه:فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas (L) Lam) - 2012
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده کشاورزی ( agriculture )
 • Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration of Sweet Potato (Ipomoea batatas (L) Lam) فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas (L) Lam)

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین (Ipomoea batatas (L) Lam)


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration of Sweet Potato (Ipomoea batatas (L) Lam)


  منبع:

  Research Journal of Biology (2012), Vol: 02, Issue 02, pp: 51-58


  نویسنده:

  Kwame Okinyi Ogero1*, Gitonga Nkanata Mburugu2, Maina Mwangi1, Michael Mugambi Ngugi2 and Omwoyo Ombori


  چکیده انگلیسی:

  Sweet potato production in Eastern Africa has been declining due to lack of healthy planting materials. Developing countries have not maximised in vitro sweet potato regeneration due to the high costs incurred. The objective of this research was to reduce the cost of sweet potato tissue culture nutrients by using affordable alternative nutrient sources. The conventional sources of Murashige and Skoog (MS) salts were substituted with Easygro® vegetative fertilizer containing both macro and micronutrients. Two grams of the fertilizer were supplemented with 30 g/L of table sugar and 9 g/L of agar. Conventional MS medium supplemented with 30 g/L of sucrose and 3 g/L of gelrite was used as the control. Two farmerpreferred sweet potato varieties, Kemb-36 and Tainurey were initiated on the two media. The mean number of nodes, leaves, roots and plant height were determined and comparisons made between the two media. There was 96.9% reduction in the cost of the nutrients used in media preparation. Significant differences were detected on the number of nodes produced by Kemb-36 on the two media with plantlets cultured on the low cost medium producing four nodes per plantlet while those cultured on the conventional MS medium had an average of five nodes per plantlet. Significant differences were not detected on the number of nodes produced by Tainurey on the two media. The developed low cost medium can be used to boost the production of affordable disease-free sweet potato seedlings.
  Keywords: Low Cost Medium | Sweet Potato | In Vitro Plant Regeneration


  چکیده فارسی:

  تولید سیب زمینی شیرین در آفریقای شرقی به دلیل فقدان مواد کاشت سالم روبه کاهش گذاشته است. کشورهای درحال توسعه تولید سیب زمینی شیرین را در شرایط آزمایشگاهی به خاطر هزینه های فراوان وارده به مقدار بیشینه ی خود نرسانده اند. هدف این پژوهش کاهش دادن هزینه های مواد مغذی کشت بافت سیب-زمینی شیرین با استفاده از منابع مواد مغذی جایگزین مقرون به صرفه بود. منابع متداول نمک های موراشیگه (Murashige) و اسکوگ (Skoog) (MS) با کود گیاهی ایسیگرو که حاوی هر دو دسته ی مواد مغذی ریز و درشت بود جایگزین شد. دو گرم کود با 30 گرم بر لیتر ساکارز و 9 گرم بر لیتر آکار ترکیب شد. متوسط MS متعارف تکمیل شده با 30 گرم بر لیتر ساکارز و 3 گرم بر لیتر ژلریت به عنوان شاهد (نمونه ی کنترلی) استفاده شد. کشت دو رقم سیب زمینی شیرین دارای اولویت برای کشاورزان یعنی کمب-36 و تاینوری در دو محیط کشت آغاز شد. میانگین تعداد گره ها، برگ ها، ریشه و ارتفاع گیاه مشخص شد و مقایسات بین دو محیط کشت انجام گرفت. 96.9 درصد کاهش در هزینه ی مواد مغذی مورد استفاده در آماده سازی محیط کشت مشاهده شد. تفاوت معناداری در تعداد گره های تولیدشده توسط کمب-36 در دو محیط با گیاهچه های کشت شده در محیط کم هزینه آشکار شد، 4 گره در هر گیاهچه ایجاد شده بود در حالیکه نمونه های کشت شده در محیط MS متداول بطور متوسط 5 گره به ازای هر گیاهچه داشتند. تفاوت معناداری در تعداد گره های ایجاد شده توسط تاینوری در دو محیط کشت مشاهده نشد. محیط کشت کم هزینه ی توسعه داده شده می-تواند جهت بالابردن تولید گیاهچه های مقرون به صرفه ی عاری از بیماری استفاده شود.
  کلیدواژه: محیط کشت کم هزینه | سیب زمینی شیرین | احیای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 20

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 551 کیلوبایت


  قیمت: 14000 تومان    11200 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi