دانلود مقاله و خرید ترجمه:موانع شناسایی و هماهنگی و اولویت بندی تامین بشردوستانه در مدیریت زنجیره - 2015
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک ( risk management )
 • Identification andprioritizationofcoordinationbarriersinhumani- tarian supplychainmanagement موانع شناسایی و هماهنگی و اولویت بندی تامین بشردوستانه در مدیریت زنجیره

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  موانع شناسایی و هماهنگی و اولویت بندی تامین بشردوستانه در مدیریت زنجیره


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Identification andprioritizationofcoordinationbarriersinhumani- tarian supplychainmanagement


  منبع:

  International JournalofDisasterRiskReduction13(2015)128–138


  نویسنده:

  GauravKabra a,n, A.Ramesh a,b, KaurArshinder


  چکیده انگلیسی:

  In thewakeofdisaster,severalorganizationsworkforthewelfareofthedisastervictims,althoughlackof coordination amongthemhamperstheperformanceofreliefoperations.Thisstudysetsouttoexplore and prioritizethecoordinationbarriersinthehumanitariansupplychainmanagement(HSCM),parti- cularlyintheIndiancontexttoenhancetheperformanceofreliefoperations.Thestudyisdividedinto three phases.Initially,barrierstocoordinationwereidentified throughanextensiveliteraturereview, allied tobrainstormingsessionswithexperts.Thesewerethengroupedinto5categories,i.e.manage- ment barriers,technologicalbarriers,culturalbarriers,peoplebarriersandorganizationalbarriers.Sec- ondly,asurveyquestionnairewasdesigned,testedandrefined toincorporatetheviewsofthemanagers involvedinthereliefoperationsofthedisasterthatoccurredintheUttarakhand(aNorthernstatein India) onJune14,2013inordertoempiricallyverifythebarrierstocoordination.Finally,barrierswere prioritized onthebasisoftheirseverityusingfuzzyanalytichierarchyprocess(F-AHP)whichconsiders the uncertaintyofthedataandimprecisenessratherthancrispvalue.Theresultsindicatethatlackoftop management commitment,improperorganizationalstructuretocreateandshareknowledgeandlackof policy forcoordinationarethemajorbarriers.Thesearetheareasthatneedtobehandled first inorderto removecoordinationbarriers.The findings ofthestudythrowsomenewlightonthecoordinationissues in HSCMandprovideamoreeffective,efficient, robustandsystematicwaytoovercomecoordination barriers.


  چکیده فارسی:

  به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، تغییرات شرایط جوی و یکپارچگی جهانی ، بحرانهای طبیعی در حال افزایش هستند و پیشبینی میشود که امدادهای فعلی ناکافی باشند. از طرفی ماهیت بلایای طبیعی به گونهای است که پاسخگویی به آنها باید در زمان اندک صورت پذیرد. در راستای نیل به این اهداف، زنجیره تامین بشردوستانه به عنوان حوزه های کلیدی میباشد که بهبود در آن میتواند نتایج اثربخشی را حاصل کند. این مقاله در آغاز مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در زنجیره تامین بشردوستانه را معرفی میکند و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، به بررسی روابط بین این عوامل میپردازد. پژوهش حاضر از نوع هدف تحقیقی کابردی و از نوع گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی میباشد. با استفاده از این -روش، فاکتورهای محرک که آثار تشدیدکنندهای بر سایر متغیرها دارند و نیز متغیرهایی که نسبت به سایر فاکتورها مستقل اند، شناسایی میشوند. تحلیل این فاکتورها نشان میدهد عواملی چون بهبود مستمر در فعالیتهای امدادرسانی و برنامه ریزی استراتژیک برای لجستیک امدادرسانی در بالاترین سطح اولویت نسبت به سایر فاکتورها قرار دارند.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 23

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 346 کیلوبایت


  قیمت: 20000 تومان    16000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi