دانلود مقاله و خرید ترجمه:ادغام ناب، چابک، انعطاف پذیر و سبز پارادایم در چشم انداز یک مدل کسب و کار: مبانی نظری - 2016
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی ( Business Management )
 • Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations ادغام ناب، چابک، انعطاف پذیر و سبز پارادایم در چشم انداز یک مدل کسب و کار: مبانی نظری
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ادغام ناب، چابک، انعطاف پذیر و سبز پارادایم در چشم انداز یک مدل کسب و کار: مبانی نظری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations


  منبع:

  IFAC-PapersOnLine 49-12 (2016) 1306–1311


  نویسنده:

  Maria do Rosário Cabrita,


  چکیده انگلیسی:

  In response to the ongoing multidimensional change occurring in the external environment organizations are beginning to recognize management paradigms as Lean, Agile, Resilient and Green (LARG) as drivers to achieve sustainable competitive advantage. The organizations need to adapt and create new business models. A systematic approach to integrate the LARG principles in a Business Model Canvas (BMC) perspective will be a step in the process of achieving the ideal approach. It will provide a broader perspective to identify critical factors to include in the organization’s business model, how and why they are related, and which are the conditions and boundaries of these relationships. Although recognizing some limitations when trying to align LARG principles and the building blocks of BMC, this research aims to contribute ng to align LARG principles and the building blocks of BMC, this research aims to contribute


  چکیده فارسی:

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی در صنعت نشر کشور انجام شد. در این بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوري باز بوده است. روش پژوهش آمیخته که جامعه آماري آن در بخش کیفی را متخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاههاي تهران تشکیل داده است. تعداد نمونه آماري در بخش کیفی 30 نفر و در بخش کمی تعداد 300 نفر می باشد. بر اساس مبانی نظري و پیشینه تجربی، عواملی شامل عوامل ساختاري، مادي، محیطی و فردي شناسایی و پرسش نامه هاي محقق ساخته مشتمل بر 60 سوال تهیه و اعتبار صوري و محتوایی آن مورد تائید قرار گرفته شد. پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 89 برآورد شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل متعدد و مختلفی در ایجاد فضاي نوآوري باز نقش دارند. که به ترتیب بیتشرین اثر و نقش مربوط به متغیر شایستگی هاي محوري منابع انسانی و کمترین اثر مربوط به متغیر دستیابی به بازارها می باشد.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 13

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 53 کیلوبایت


  قیمت: 22000 تومان    17600 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi