دانلود مقاله و خرید ترجمه:توسعه یک مقیاس نمره دهی برای پیری سالم در مطالعه مبتی بر جمعیت روتردام: ارزیابی تفاوت های جنسیتی و سنی - 2017
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی ( General Psychology )
 • Development of a Healthy Aging Score in the Population-Based Rotterdam Study: Evaluating Age and Sex Differences توسعه یک مقیاس نمره دهی برای پیری سالم در مطالعه مبتی بر جمعیت روتردام: ارزیابی تفاوت های جنسیتی و سنی
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  توسعه یک مقیاس نمره دهی برای پیری سالم در مطالعه مبتی بر جمعیت روتردام: ارزیابی تفاوت های جنسیتی و سنی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Development of a Healthy Aging Score in the Population-Based Rotterdam Study: Evaluating Age and Sex Differences


  منبع:

  JAMDA xxx (2017) 1.e1e1.e7


  نویسنده:

  oes Jaspers MDa, Josje D. Schoufour PhD a, Nicole S. Erler Dipl.-Stat a,b, Sirwan K.L. Darweesh MDa,c, Marileen L.P. Portegies MD, PhD a,d, Sanaz Sedaghat PhD a, Lies Lahousse PhD a,e, Guy G. Brusselle MD, PhD a,e, f, Bruno H. Stricker MD, PhD a, Henning Tiemeier MD, PhD a,g, M. Arfan Ikram MD, PhD a, Joop S.E. Laven MD, PhD h, Oscar H. Franco MD, PhD a, Maryam Kavousi MD, PhD a,*


  چکیده انگلیسی:

  Objectives: To develop a healthy aging score (HAS), to assess age and sex differences in HAS, and to evaluate the association of the HAS with survival. Design: Prospective population-based cohort. Setting: Inhabitants of Ommoord, Rotterdam, The Netherlands. Participants: A total of 1405 men and 2122 women, mean (standard deviation) age 75.9 (6.4) years. Main measures: We included 7 domains in the total score of HAS: chronic diseases, mental health, cognitive function, physical function, pain, social support, and quality of life; each scored 0, 1, or 2 in each domain. A total score (range 0e14) was constructed and was assessed continuously and in tertiles (13e14: healthy aging, 11e12: intermediate aging, 0e10: poor aging). Sex-specific change in the mean HAS was computed for the age categories of 65e69, 70e74, 75e79, 80e84, and 85 years. The association between HAS and mortality was assessed with Cox proportional hazards models. Results: Mean follow-up was 8.6 (3.4) years. Men had poorer scores in the chronic disease domain than women. However, women had poorer mental health, worse physical function, more pain, and lower quality of life compared with men. The prevalence of healthy aging was higher in men (n ¼ 396, 28.2%), than in women (n ¼ 526, 24.8%). The mean (standard deviation) HAS was 11.1 (2.2) in men and 10.7 (2.3) in women. Mean HAS was higher in men than in women for all age categories. The b for change in mean HAS across the 5 increasing age categories was 0.55 (0.65 to 0.45) in men and 0.65 (0.73 to 0.57) in women. The age-adjusted hazard ratio per unit increase in HAS with mortality was 0.86 (0.83e0.89) in men, and 0.89 (0.87e0.91) in women.


  چکیده فارسی:

  اهداف: توسعه نمره دهی پیری سالم (HAS)، ارزیابی تفاوت های سنی و جنسیتی در HAS، و ارزیابی رابطه HAS با بقا طرح: مطالعه همگروهی آینده نگر مبتنی بر جمعیت محیط: ساکنان امورود، روتردام، هلند شرکت کنندگان: 1405 مرد و 2122 زن، با سن متوسط 9/75 و انحراف معیار 4/6. معیارهای اصلی: هفت حوزه در نمره HAS در نظر گرفته شده اند: بیماری مزمن، سلامت روانی، عملکرد شناختی، عملکرد فیزیکی، درد، حمایت اجتماعی، و کیفیت زندگی؛ امتیازها برای هر حوزه به صورت 0، 1 و 2 در نظر گرفته شد. امتیاز کلی (در بازه 0 تا 14) محاسبه شد و به صورت پیوسته و بر اساس سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت (13-14: پیری سالم، 11-12: پیری متوسط، 0-10: پیری ناسالم و ضعیف). تغییرات مشخصه جنسیتی در HAS متوسط برای گروه های سنی 65-69، 70-74، 75-79، 80-84 و بیشتر مساوی 85 ارزیابی شد. رابطه بین HAS و مرگ و میر با مدل های مخاطرات متناسب کاکس ارزیابی شده است. یافته ها: متوسط پیگیری 6/8 سال (4/3) بود. مردان در حوزه بیماری های مزمن نتایج ضعیف تری داشتند. اگرچه، زنان نسبت به مردان دارای سلامت روانی ضعیف تر، عملکرد فیزیکی بدتر، درد بیشتر، و کیفیت زندگی پایین تری بودند. عمومیت پیری سالم در مردان (n=396, 28.2%)، بالاتر از زنان (n=526, 24.8%) بود. متوسط HAS در مردان برابر با 1/11 و در زنان برابر با 7/10 و انحراف معیار در مردان 2/2 و در زنان 3/2 بود. در تمام رده های سنی متوسط HAS برای مردان بیشتر از زنان بود. مقدار بتا برای متوسط HAS در کل 5 دسته سنی صعودی برای مردان برابر با 55/0- (45/0- تا 65/0-) و برای زنان برابر با 65/0- (57/0- تا 73/0-) بود. نسبت خطر مبتنی بر سن به ازای یک واحد افزایش در HAS با مرگ ومیر در مردان برابر با 86/0 (83/0- 89/0) و در زنان برابر با 89/0 (87/0-91/0) بود. نتایج: سطوح HAS در تمام گروه های سنی در زنان در مقایسه با مردان کمتر بود. HAS با افزایش برای هر دو جنسیت کاهش می یابد، هر چند شیب کاهش آن در زنان کمی بیشتر است. HAS در هر دو جنسیت دارای رابطه نزدیکی با مرگ و میر می باشد.درک بهتر پیری سالم جمعیت و تفاوت های جنسیتی در این زمینه می تواند کمک کند که استراتژی هایی را پیاده سازی کنیم که موجب پایداری مراقبت های بهداشتی در افراد سالخورده شود.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 22

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 476 کیلوبایت


  قیمت: 28000 تومان    22400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi