دانلود مقاله و خرید ترجمه:فرآیند انتخاب مواد براساس ریسک که توسط تئوری اطلاعات حمایت می شود: مطالعه موردی توربین های گازی صنعتی - 2017
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی ( Industrial Management )
 • Risk-based material selection process supported on informationtheory: A case study on industrial gas turbine فرآیند انتخاب مواد براساس ریسک که توسط تئوری اطلاعات حمایت می شود: مطالعه موردی توربین های گازی صنعتی
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  فرآیند انتخاب مواد براساس ریسک که توسط تئوری اطلاعات حمایت می شود: مطالعه موردی توربین های گازی صنعتی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Risk-based material selection process supported on informationtheory: A case study on industrial gas turbine


  منبع:

  Applied Soft Computing 52 (2017) 1116–1129


  نویسنده:

  Arian Hafezalkotoba, Ashkan Hafezalkotobb,


  چکیده انگلیسی:

  Gas turbine blades are produced using high-temperature high-strength materials because they are oftenexposed to severe environments. Material selection for such cases should be performed with sensitivityand using a systematic method. Moreover, various risks may exist about the values of materials proper-ties. For example, the difference between the designed and unexpected conditions may pose some risksto materials properties. Although considering risks for gas turbine blade material selection problem orsimilar high-tech practical cases is important, a research gap exists in such fields. This paper presents arisk-based material selection algorithm using the principles of Suh and Shannon entropies supported oninformation theory. In this regard, we develop the risk-based fuzzy axiomatic design approach with theintegrated Shannon significance coefficients of attributes. A real-world example about material selec-tion of industrial gas turbine blade is examined using four techniques including the fuzzy axiomaticdesign, weighted fuzzy axiomatic design, risk-based fuzzy axiomatic design, and weighted risk-basedfuzzy axiomatic design approaches. In the example, risk factors are determined to consider the effect oftemperature variation on materials properties. Finally, the resultant rankings are compared by calculatingSpearman rank correlation coefficients. The comparisons show that considering risk factors in the prob-lem affects the resultant ranking. We validate the results of the proposed methods by the unweightedand weighted fuzzy MULTIMOORA approaches.


  چکیده فارسی:

  تیغه های توربین گازی با استفاده از مواد با مقاومت بالا در دمای بالا تولید می شوند، زیرا آنها در اغلب در معرض محیط های شدید قرار دارند. انتخاب مواد برای چنین مواردی باید با حساسیت و با استفاده از یک روش سیستماتیک انجام شود. علاوه بر این، ممکن است خطرات مختلفی در مورد ارزش های مواد مناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال، تفاوت بین شرایط طراحی شده و شرایط غیر منتظره ممکن است برخی از ویژگی های خطرناک را برای مواد ایجاد کند. اگرچه با توجه به خطراتی که برای مسئله انتخاب مواد تیغه توربین گاز یا موارد عملی مشابه با تکنولوژی بالا مورد توجه است، در چنین زمینه هایی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله الگوریتم انتخاب مواد مبتنی بر ریسک را با استفاده از اصول انتروپیهای سو و شانون که بر اساس نظریه اطلاعات پشتیبانی می شود، ارائه می دهد. در این راستا، رویکرد طراحی محوری فازی با ریسک را با ضرایب اهمیت یکپارچه شده شانون را توسعه می دهیم. یک مثال دنیای واقعی در مورد انتخاب مواد از تیغه توربین گازی صنعتی با استفاده از چهار تکنیک شامل طراحی محوری فازی، طراحی محوری فازی وزنی، طراحی محوری فازی بر پایه ریسک و رویکرد طراحی محوری وزنی مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در مثال، عوامل ریسک برای تعیین تاثیر تغییرات دما در خواص مواد تعیین می شود. در نهایت، رتبه بندی های حاصل با محاسبه ضرایب همبستگی رتبه بندی Spearman مقایسه می شوند. مقایسه ها نشان می دهد که در نظر گرفتن عوامل خطر در مسئله بر روی رتبه بندی نتیجه تاثیر می گذارد. ما نتایج روش های پیشنهادی را با رویکردهای فازی بدون وزن و وزن دار MULTIMOORA معتبر سازی می کنیم.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 37

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1075 کیلوبایت


  قیمت: 28000 تومان    22400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی: نظر
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi