دانلود مقاله و خرید ترجمه:مدل پدیده شناسانه برای تخمین مصرف انرژی سوخت و سازی در انقباض عضلانی - 2004
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده مدیریت انرژی ( Energy Management )
 • A phenomenological model for estimating metabolic energy consumption in muscle contraction مدل پدیده شناسانه برای تخمین مصرف انرژی سوخت و سازی در انقباض عضلانی

  سال انتشار:

  2004


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدل پدیده شناسانه برای تخمین مصرف انرژی سوخت و سازی در انقباض عضلانی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  A phenomenological model for estimating metabolic energy consumption in muscle contraction


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Journal of Biomechanics 37 (2004) 81–88


  نویسنده:

  LindsayJ: Bhargavaa, Marcus G: Pandya,*, Frank C: Anderson


  چکیده انگلیسی:

  A phenomenological model for muscle energyconsumption was developed and used in conjunction with a simple Hill-type model for muscle contraction. The model was used to address two questions. First, can an empirical model of muscle energetics accurately represent the total energetic behavior of frog muscle in isometric, isotonic, and isokinetic contractions? And second, how does such a model perform in a large-scale, multiple-muscle model of human walking? Four simulations were conducted with frog sartorius muscle under full excitation: an isometric contraction, a set of isotonic contractions with the muscle shortening a constant distance under various applied loads, a set of isotonic contractions with the muscle shortening over various distances under a constant load, and an isokinetic contraction in lengthening. The model calculations were evaluated against results of similar thermal in vitro experiments performed on frog sartorius muscle. The energetics model was then incorporated into a large-scale, multiple-muscle model of the human bodyfor the purpose of predicting energyconsumption during normal walking. The total energyestimated by the model accuratelyreflected the observed experimental behavior of frog muscle for an isometric contraction. The model also accuratelyreproduced the experimental behavior of frog muscle heat production under isotonic shortening and isokinetic lengthening conditions. The estimated rate of metabolic energyconsumption for walking was 29% higher than the value typically obtained from gait measurements.
  Keywords: Muscle modeling | Metabolic energy | Heat | Movement simulation | Isometric | Isotonic


  چکیده فارسی:

  مدلی پدیده شناختی برای مصرف انرژی عضله توسعه یافت و به همراه مدل ساده ای از نوع هیل برای انقباض عضله مورد استفاده قرار گرفت. این مدل به هدف پاسخ به دو سوال یه کار برده شد: اول اینکه یک مدل تجربی از انرژتیک عضله می تواند بطور صحیح نماینده کل رفتار انرژتیکی عضله قورباغه در انقباض های ایزومتریک ، ایزوتونیک و ایزوکینتیک باشد ؟ و دوم اینکه چطور چنین مدلی در یک مدل بزرگ مقیاس و چندعضله ای راه رفتن انسان نقش ایفا کند؟ چهار شبیه سازی با عضله خیاطه قورباغه تحت تحریک کامل انجام شد: یک انقباض ایزومتریک، مجموعه ای از انقباض های ایزوتونیک همراه با کوتاه شدن عضله به اندازه فاصله ای قابت تحت بارهای اعمالی متفاوت، مجموعه ای انقباض های ایزوتونیک همراه با کاهش عضله به اندازه فاصله های متفاوت تحت بار ثابت و یک انقباض ایزوکینتیک برای افزایش طول . محاسبات مدل در برابر نتایج آزمایش های in vitro گرمایی مشابه روی عضله خیاطه قورباغه ارزیابی شدند. سپس مدل انرژتیک به یک مدل بزرگ مقیاس چند عضله ای از بدن انسان الحاق شد تا برای پیش بینی مصرف انرژی طی راه رفتن عادی به کار گرفته شود. انرژی کلی تخمین شده شده با این مدل به درستی رفتار آزمایشی مشاهده شده از عضله قورباغه برای یک انقباض ایزومتریک را منعکس کرد. مدل همچنین به درستی رفتار آزمایشی تولید گرمای عضله قورباغه را تحت شرایط کاهش طول ایزوتونیک و افزایش طول ایزوکینتیک را دوباره سازی کرد. نرخ تخمین زده شده مصرف انرژی سوخت و سازی برای راه رفتن %29 بالاتر از مقدار معمول به دست آمده از سنجش های گیت بود.
  کلمات کلیدی: مدلسازی عضله | انرژی سوخت و سازی | گرما | شبیه سازی حرکت | ایزومتریک | ایزوتونیک


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 22

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 325 کیلوبایت


  قیمت:    ترجمه این مقاله رایگان است


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی