دانلود مقاله و خرید ترجمه:مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی - 2019
تولد حضرت محمد
مقالات ترجمه شده مدیریت بحران ( Crisis Management )
 • Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

  سال انتشار:

  2019


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Safety Science 113 (2019) 37–43


  نویسنده:

  Vassileios Tokakis, Panagiotis Polychroniou, George Boustras


  چکیده انگلیسی:

  This study aims to investigate the factors that affect crisis management in public administration for safety incidents, during pre-crisis, crisis and post crisis phase. The sample is comprised by 177 experienced in crisis management participants representing government, public organizations and security/armed forces in Greece. Data were collected by means of structured questionnaires in a series of personal interviews. Results indicate that the ability of crisis management team leader and members to make right decisions, the internal and external communication and crises type are predictors of the three phases of crisis management (pre-crisis, crisis and post crisis) in public administration. Implications for management include the need to implement cultural and structural changes, develop crisis management team leader’s ability to make decisions in conditions of urgency conditions, to transform internal formal communication channels and procedures and to redesign external communication strategy in order to manage effectively today’s safety incidents in a dynamic and unpredictable environment.
  Keywords: Safety incidents | Communication | Decision making | Crisis management | Public administration | Leadership


  چکیده فارسی:

  این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
  کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 21

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 46 کیلوبایت


  قیمت: 26250 تومان    21000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi