دانلود مقاله و خرید ترجمه:بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشیدی - 2018
تولد حضرت محمد
مقالات ترجمه شده فیزیک عمومی ( General Physics )
 • Analysis of the effects of use of thermal energy storage device (TESD) in solar air heater بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشیدی

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بررسی اثرات استفاده از ابزار های ذخیره انرژی گرمایی(TESD) در گرم کننده هوای خورشیدی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Analysis of the effects of use of thermal energy storage device (TESD) in solar air heater


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Alexandria Engineering Journal (2018) 57, 1173–1183


  نویسنده:

  Amol Wadhawan, A:S: Dhoble, V:B: Gawande


  چکیده انگلیسی:

  In this research work a setup is designed to incorporate Lauric acid as a phase changing material (PCM) in a solar air heater. This phase changing material (PCM) is carefully selected based on the application and manufacturing constraints. A thermal energy storage device (TESD) is manufactured and incorporated in solar air heater and experiments were carried out to compare the solar air heater with and without thermal energy storage device (TESD) to evaluate various parameters such as output temperature and pressure drop. Results revealed that the rise in the output air temperature decreases from 8.67 K to 4 K with the increase in the mass flow rate of air flowing through the solar air heater from 0.021 kg/s to 0.035 kg/s. Also with an increase in the mass flow rate, there is a decrease in the friction factor from 0.0119 to 0.00802. There is an average increment of 86.47% in the rise of output air temperature with TESD as compared to rise of the output air temperature without TESD with an average increment of 36.47% in friction factor. A computational analysis is also performed which gives insight into the working of solar air heater with thermal energy storage device (TESD). A computational domain of solar air heater with TESD is analyzed in CFD code FLUENT using various turbulence models such as k-x SST, k-x Standard, k-e Standard and k-e RNG. It is observed that results obtained from turbulence model k-є RNG model are in good agreement with the experimental results and hence used for the analysis of all the cases considered in this work.
  KEYWORDS: Phase changing materials | Heat transfer | Energy storage device | Solar air heater | Friction factor


  چکیده فارسی:

  در این کار تحقیقی مقدماتی چیده شده و طراحی شده است تا اسید لوریک را به عنوان یک ماده در حال تغییر فاز (PCM) در یک گرم کننده هوای خورشیدی جا دهد.این ماده در حال تغییر فاز(PCM) به دقت بر اساس کاربرد و در محدودیت های ساخت انتخاب شده است.یک ابزار ذخیره سازی انرژی خورشیدی(TESD) ساخته شده و در گرم کننده هوای خورشیدی قرار گرفته و آزمایشات این موضوع را در خود داشتند که در این آزمایش گرم کننده هوای خورشیدی همراه و بدون وسیله ذخیره انرژی گرمایی(TESD) برای ارزیابی پارامتر هایی نظیر دمای خروجی و فشار مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که تغییر در دمای هوای بیرون کاهشی از 8.67 کلوین تا 4 کلوین را داشته است و با افزایش نرخ یا میزان جریان ماده از هوای در حال شارش از طریق گرم کننده هوای خورشیدی از 0.021 کیلوگرم بر ثانیه به 0.035 کیلوگرم بر ثانیه بوده است. همچنین با افزایشی در میزان جرم سیال کاهشی در عامل اصطحکاک از 0.0119 تا 0.00802 مشاهده شده است. در این جا یک رشد متوسط 86.47 درصدی در افزایش دما هوای خروجی با TESD وجود دارد همچنین افزایش دمای خروجی بدون TESD یک رشد متوسط 36.47 درصدی در حضور عامل اصطحکاک بررسی و مقایسه شده است. بررسی های ترکیبی نیز شکل گرفته که زیرکی و ظرافت در کار کردن گرم کننده هوای خورشیدی با ابزار ذخیره کننده انرژی گرمایی (TESD) را نشان داده و ارائه می کند. ترکیب گرم کننده هوای خورشیدی با TESD در کد FLUENT (کد نویسی سلیس و روان ) CFD با استفاده از مدل های آشوب متنوع همانند k-ω SST , k-ωاستاندارد , k-ϵ استاندارد و k-ϵ RNG بررسی شده است . این موضوع مشاهده شده است که نتایج به دست آمده از مدل آشوب k-ϵ RNG در توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی بوده و بنابراین برای بررسی تمام موارد مورد توجه واقع شده در این کار استفاده شده است .
  کلمات کلیدی: مواد در حال تغییر فاز | انتقال دهنده گرما | ابزار ذخیره گرما | گرم کننده هوای خورشیدی | عامل اصطحکاک


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 24

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 3455 کیلوبایت


  قیمت: 31250 تومان    25000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi