دانلود مقاله و خرید ترجمه:ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی - 2018
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده فیزیک عمومی ( General Physics )
 • Evaluation of carbon dioxide gasification kinetics on the basis of nonisothermal measurements and CFD modelling of the thermogravimetric analyser ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Evaluation of carbon dioxide gasification kinetics on the basis of nonisothermal measurements and CFD modelling of the thermogravimetric analyser


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Fuel 228 (2018) 50–61


  نویسنده:

  Rafał Buczyńskia,⁎, Grzegorz Czerskib, Katarzyna Zubekb, Roman Webera, Przemysław Grzywaczb


  چکیده انگلیسی:

  The aim of this study was a thorough analysis of the kinetics of gasification process in an atmosphere of CO2. Firstly, kinetics parameters were determined on the basis of experimental data from non-isothermal thermogravimetric (TGA) measurements at tree heating rates (3 K/min, 10 K/min, 20 K/min) by using Senum&Yang (SY) method. Then, due to the shortcomings of thermogravimetric analysis the three-dimensional CFD-based model were developed to predict heating and decomposition of the coal sample inside the TG analyzer. The model has demonstrated good agreement with the measured data. Moreover, CFD modelling indicates that using a lower heating rate during TGA tests one may estimate more accurate kinetic parameters when compared to the measurements at higher heating rates. This is due to the fact that higher heating rates lead to the formation of larger temperature gradients within the retort and in consequence higher temperature difference between coal sample and heating wall (11 K for 3 K/min, 16 K for 10 K/min and 18 K for 20 K/min). Moreover, discrepancies in heating rate during experiment have significant influence on accuracy of SY method (error up to 20%). Therefore, when the non-isothermal experiments are conducted, the inverse procedure (based on numerical integration of reaction equation and Levenberg-Marquardt algorithm) is preferred for determination of kinetic parameters. Obtained in that way values of activation energy, calculated on the basis of measured (TG) temperature, ranged from 253.7 to 231.2 kJ/mol, for used heating rates, whereas the adjusted values based on CFD modeled temperature were slightly lower i.e. from 247.8 to 223.6 kJ/mol. The second of the kinetic parameters – pre-exponential factor also decrease with the increase in heating rate and where higher than corrected values calculated on the basis of modelled sample temperature. The smallest differences in calculated kinetic parameters were observed during measurement at heating rate of 3 K/min.
  Keywords: TGA | CO2 gasification kinetics | CFD modelling


  چکیده فارسی:

  هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کامل از سینتیک فرآیند گاززدایی در جو 〖CO〗_2 بود. ابتدا، پارامترهای سینتیکی بر اساس داده¬های تجربی از اندازه¬گیری گرماسنجی غیرایزوترم (TGA) در سه سرعت گرمایش (20K⁄min ،10 ،3) با استفاده از روش Senum & Yang (SY) تعیین شد. سپس با توجه به کاستی¬های آنالیز گرماسنجی، مدل مبتنی بر CFD سه بعدی برای پیش¬بینی گرمایش و تجزیه نمونه زغال سنگ درون آنالیزگر TG تهیه شد. مدل توافق و سازش خوبی با داده¬های اندازه¬گیری نشان داده است. علاوه بر این، مدلسازی CFD نشان می¬د¬هد که استفاده سرعت گرمایش کمتر در طول آزمایشات TGA ممکن است پارامترهای سینتیکی دقیق¬تری را در مقایسه با اندازه¬گیری¬ها در سرعت گرمایش بالاتر تخمین بزند. این امر به این دلیل است که سرعت گرمایش بیشتر باعث ایجاد گرادیان دمایی بزرگتر در داخل کوره و در نتیجه اختلاف دمای بالاتر بین نمونه ذغال سنگ و دیواره گرمایشی می¬شود ( 11K برای K⁄min 3، 16K برای K⁄min 10، 18K برای K⁄min 20). علاوه بر این، اختلافات در سرعت گرمایش در طول آزمایش تأثیر معنی¬داری در دقت روش SY (خطای حداکثر 20٪) دارد. بنابراین، هنگامی که آزمایش¬های غیرایزوترم انجام می¬شود، روش معکوس (بر اساس انتگرال¬گیری عددی معادله واکنش و الگوریتم لونبرگ-مارکارت) برای تعیین پارامترهای سینتیکی ترجیح داده می¬شود. بدین ترتیب مقادیر انرژی اکتیواسیون که براساس دمای اندازه¬گیری شده (TG) محاسبه می¬شود برای سرعت گرمایش مورد استفاده از 7/253 تا 2/231 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شد، در حالی که مقادیر تنظیم شده بر اساس دمای مدل CFD کمی پایین تر یعنی از 8/247 به 6/223 کیلوژول بر مول بود. دومین پارامترهای سینتیکی فاکتور پیش نُمایی نیز با افزایش سرعت گرمایش کاهش می¬یابد و در جایی بالاتر از مقادیر اصلاح شده براساس دمای نمونه مدل محاسبه می¬شود. کمترین اختلاف در پارامترهای سینتیکی محاسبه شده طی اندازه¬گیری در سرعت گرمایش K⁄min 3 مشاهده شد.
  واژه‌های کلیدی: TGA | سینتیک گازی سازی CO2 | مدل سازی CFD


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 35

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 8231 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان    28000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi