دانلود مقاله و خرید ترجمه:عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری - 2020
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی ( General Psychology )
 • Executive functioning, adaptive skills, emotional and behavioral profile: A comparison between autism spectrum disorder and phenylketonuria عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری

  سال انتشار:

  2020


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  عملکرد اجرایی، مهارت های تطبیقی، مشخصات عاطفی و رفتاری: مقایسه بین اختلال طیف اوتیسم و فنیل کتونوری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Executive functioning, adaptive skills, emotional and behavioral profile: A comparison between autism spectrum disorder and phenylketonuria


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Molecular Genetics and Metabolism Reports 23 (2020) 100577


  نویسنده:

  Barbara Trimarcoa,⁎,1, Filippo Mantia,1, Francesca Nardecchiaa, Sergio Melognoa, Mara Testaa, Giovanni Meledandrib, Claudia Carduccic, Roberta Pengea, Vincenzo Leuzzi


  چکیده انگلیسی:

  Introduction: Influential theories maintain that some of Autism Spectrum Disorder (ASD) core symptoms may arise from deficits in executive functions (EF). EF deficits are also considered a neuropsychological marker of early treated individuals with phenylketonuria (PKU). Aims of this study were: to verify the occurrence and patterns of specific EF impairments in both clinical groups; to explore the coexistence of EF alterations with adaptive, behavioral and emotional problems in each clinical condition.
  Material and methods: We assessed EF, adaptive, behavioral and emotional profile in 21 participants with ASD, 15 early treated PKU individuals, comparable for age and IQ, and 14 controls, comparable for age to the clinical groups (age range: 7–14 years).
  Results: ASD and PKU participants presented two different, but partially overlapping patterns of EF impairment. While ASD participants showed a specific deficit in cognitive flexibility only, PKU individuals showed a more extensive impairment in EF with a weaker performance in two core EF domains (inhibition, cognitive flexibility) as compared to healthy controls. Psychological and adaptive profile was typical in PKU participants, while ASD participants experienced behavioral (externalizing symptoms), emotional (internalizing symptoms) and adaptive disorders (general, practical, social domains).
  Conclusions: Present results support the view of a relative disengagement of adaptive and emotional-behavioral profile with respect to EF skills and suggest that other dysfunctions contribute to the multidimensional phenotype of ASD participants.
  Keywords: Autism spectrum disorder | Phenylketonuria | Executive functions | Adaptive behavior | Internalizing and externalizing symptoms


  چکیده فارسی:

  نظریه های تأثیرگذار پذیرفته اند که برخی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم (ASD) ممکن است ناشی از کسری در عملکردهای اجرایی (EF) باشد. نقص EF همچنین یک علامت عصبی در افراد تحت درمان اولیه با فنیل کتونوری (PKU) محسوب می شود. اهداف این مطالعه: بررسی صحت وقایع و الگوهای اختلالات خاص EF در هر دو گروه بالینی بود تا همزیستی تغییرات EF با مشکلات سازگاری، رفتاری و عاطفی در هر شرایط بالینی را بررسی کند.
  مواد و روش ها: ما EF ، مشخصات سازگار، رفتاری و عاطفی را در 21 شرکت کننده با ASD ارزیابی کردیم، 15 فرد مبتلا به PKU زودرس درمان شده، قابل مقایسه با سن و ضریب هوشی و 14 نفر از گروه کنترل، از نظر سن با گروههای بالینی قابل مقایسه هستند (دامنه سنی: 7 تا 14 سال).
  یافته ها: شرکت کنندگان ASD و PKU دو مورد متفاوت ارائه دادند، اما الگوهای اختلال EF با هم همپوشانی دارند. در حالی که شرکت کنندگان در ASD فقط در انعطاف پذیری شناختی کسری خاص را نشان دادند، افراد PKU دارای اختلال گسترده تر در EF با عملکرد ضعیف تر در دو حوزه EF هسته ای (مهار، انعطاف پذیری شناختی) نسبت به گروه کنترل سالم بودند. مشخصات روانشناختی و سازگاری در شرکت کنندگان PKU معمولی بود، در حالی که شرکت کنندگان در ASD رفتاری (علائم بیرونی)، عاطفی (علائم درونی سازی) و اختلالات سازگاری (حوزه های عمومی، عملی، اجتماعی) را تجربه کردند.
  نتیجه گیری: نتایج حاضر از نمایشی برای تفکیک نسبی مشخصات تطبیقی و عاطفی- رفتاری با توجه به مهارت های EF پشتیبانی می کند و نشان می دهد که اختلالات دیگر به فنوتیپ چند بعدی شرکت کنندگان در ASD کمک می کند.
  کلید واژه ها: اختلال طیف اوتیسم | فنیل کتونوری | عملکرد اجرایی | رفتار سازشی | درونی و بیرونی کردن علائم


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 70 کیلوبایت


  قیمت: 48750 تومان    39000 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi