دانلود مقاله و خرید ترجمه:واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت - 2018
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی ( Biomedical Engineering )
 • The in vivo response to a novel Ti coating compared with polyether ether ketone: evaluation of the periphery and inner surfaces of an implant واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت

  دسته بندی:

  مهندسی پزشکی - Biomedical Engineering


  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  واکنش بدن به پوشش تیتانیومی جدید در مقایسه با پلی اتراترکتون: ارزیابی سطوح داخلی و محیطی یک ایمپلنت


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The in vivo response to a novel Ti coating compared with polyether ether ketone: evaluation of the periphery and inner surfaces of an implant


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Spine J : 2018 Jul;18(7):1231-1240: doi: 10:1016/j:spinee:2018:02:017: Epub 2018 Feb 26


  نویسنده:

  William Robert Walsh, PhDa,*, Matthew H: Pelletier, PhDa, Chris Christou, BVSc, PhDa, Jiawei He, PhDb, Frank Vizesi, PhDb, Scott D: Boden, MDc


  چکیده انگلیسی:

  BACKGROUND CONTEXT: Increasing bone ongrowth and ingrowth of polyether ether ketone (PEEK) interbody fusion devices has the potential to improve clinical outcomes. PURPOSE: This study evaluated the in vivo response of promoting new bone growth and bone apposition with NanoMetalene (NM) compared with PEEK alone in a cancellous implantation site with an empty aperture.
  STUDY DESIGN: This is a randomized control animal study.
  METHODS: Implants and funding for this study were provided by SeaSpine (60,000 USD). Cylindrical dowels with two apertures were prepared as PEEK with a sub-micron layer of the titanium (NM). The titanium coating was applied over the entire implant (Group 1) or just the apertures (Group 2). Polyether ether ketone implants with no coating served as controls (Group 3). Implants were placed in the cancellous bone of the distal femur or proximal tibia with no graft material placed in the apertures in eight adult sheep. Bone ongrowth to the surface of the implant and ingrowth into the apertures was assessed at 4 and 8 weeks after surgery with micro-computed tomography (CT) and undecalcified histology.
  RESULTS: The apertures in the implants were notably empty in the PEEK group at 4 and 8 weeks. In contrast, new bone formation into the apertures was found in samples coated with NM even though no graft material was placed into the defect. The bone growing into the aperture tracked along the titanium layer. Apertures with the titanium coating demonstrated significantly more bone by microCT qualitative grading compared with PEEK with average bone coverage scores of Group 1 (NM) 1.62±0.89, Group 2 (NM apertures only) 1.62±0.77, and Group 3 (PEEK) 0.43±0.51, respectively, at 4 weeks (p<.01) and Group 1 (NM) 1.79±1.19, Group 2 (NM apertures only) 1.98±1.18, and Group 3 (PEEK) 0.69±0.87, respectively, at 8 weeks (p<.05). The amount of bone in the apertures (ingrowth) quantified using the volumetric data from the micro-CT supported an overall increase in bone volume inside the apertures with the titanium coating compared with PEEK. Histology showed newly formed woven bone tracked along the surface of the titanium in the apertures. The PEEK interface presented the typical nonreactive fibrous tissue inside the apertures at 4 weeks and some focal contact with bone on the outside at 4 weeks and 8 weeks.
  CONCLUSIONS: Micro-CT and histology demonstrated bone ongrowth to the surfaces coated with NM where the newly formed bone tracked along the thin titanium-coated surfaces. Polyether ether ketone surfaces presented the nonreactive fibrous tissue at the interface as previously reported in preclinical scenarios. © 2018 Published by Elsevier Inc.
  Keywords: Animal model | Bone ongrowth | Histology | PEEK | Sheep | Spinal fusion | Titanium coating


  چکیده فارسی:

  پیش زمینه: افزایش رشد استخوان از بیرون و رشد از داخل در قطعات جوش خوردگی درون بدنی از جنس پلی اتر-اترکتون (PEEK) پتانسیل بهبود نتایج بالینی را دارد. هدف: این مقاله به ارزیابی واکنش آزمایشگاهی ارتقای رشد استخوان جدید و تحرک استخوان با نانومتالن (NM) در مقایسه با PEEK در محل کشت اسفنجی با منافذ خالی می پردازد.
  طراحی پژوهش: این یک پژوهش تصادفی کنترل شده بر روی حیوانات است.
  روش ها: ایمپلنت ها و بودجه ی این پژوهش توسط SeaSpine (معادل 60000 دلار آمریکا) تأمین شد. پیچ های استوانه ای با دو منفذ از جنس PEEK با لایه ی زیرمیکرون از جنس تیتانیوم تهیه شدند. پوشش تیتانیوم بر روی کل ایمپلنت قرار گرفت (گروه 1)، در مواردی هم تنها منافذ را پوشاندیم (گروه 2). ایمپلنت های پلی-اتراترکتون فاقد پوشش به عنوان نمونه های شاهد عمل می کنند (گروه 3). ایمپلنت ها در بخش اسفنجی استخوان ران دیستال یا استخوان درشت نی پروگزیمال 8 گوسفند بالغ جای گرفتند و هیچگونه مواد پیوندی بر روی منافذ استفاده نشد.رشد استخوان از بیرون بر روی سطح ایمپلنت و رشد به داخل منافذ طی 4 و 8 هفته پس از عمل جراحی با توموگرافی میکروکامپیوتری (CT) و بافت شناسی فاقد کلسیم زدایی ارزیابی شد.
  نتایج: منافذ در ایمپلنت ها در گروه PEEK بطور قابل ملاحظه ای در 4 و 8 هفته خالی بودند. در مقابل، تشکیل استخوان جدید درون منافذ در نمونه های پوشیده شده با NM حتی بدون قرار دادن ماده ی پیوندی بر روی محل شکستگی، ثبت شد. رشد استخوان به درون منفذ در امتداد لایه ی تیتانیوم بود. منافذ دارای پوشش تیتانیومی رتبه ی کیفی میکرو CT استخوانی به مراتب بهتری در مقایسه با PEEK داشتند، متوسط نمره ی پوشش استخوانی گروه 1 (NM)، 1.62±0.89 ، گروه 2 (NM تنها برای منافذ) 1.62±0.77 و گروه 3 (PEEK) برابر با 0.43±0.51 در 4 هفته بود (p<0.01)، برای 8 هفته نیز به ترتیب این نمرات را داریم: 1.79±1.19، 1.98±1.18 و 0.69±0.87 (p<0.05). مقدار استخوان در منافذ (رشد از داخل) با استفاده از داده های حجم سنجی حاصل از میکرو CT کمی سازی شده و بیانگر افزایش کلی حجم استخوان درون منافذ با بکارگیری پوشش تیتانیومی در مقایسه با PEEK است. بافت شناسی نشان می دهد استخوان های جدید در امتداد سطح تیتانیوم در منافذ ایجاد می شوند. سطح رابط PEEK، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر معمولی درون منافذ در هفته ی چهارم و تماس کانونی با استخوان بر روی سطح خارجی در هفته های 4 و 8 را نشان می-دهد.
  نتیجه گیری: میکرو CT و بافت شناسی بیانگر رشد استخوان از بیرون بر روی سطوح پوشیده شده با NM است که در آن، استخوان تشکیل شده ی جدید در امتداد سطوح پوشیده شده با تیتانیوم نازک ایجاد می شود. سطوح پلی اتراترکتون، بافت رشته ای غیرواکنش پذیر در سطوح رابط را که پیشتر در سناریوهای پیش بالینی گزارش شده بود را نشان می دهد.
  کلیدواژه ها: مدل حیوانی | رشد استخوان از بیرون | بافت شناسی | PEEK | گوسفند | جوش ستون فقرات | پوشش تیتانیوم


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 10509 کیلوبایت


  قیمت: 54600 تومان   


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 274 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 274 :::::::: افراد آنلاین: 6