دانلود مقاله و خرید ترجمه:پیگیری Dao در شاخه سیاست گذاری: به سوی یک رویکرد فرهنگی به منظور درک سیاست آموزش مهندسی در کشور چین - 2014
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده آموزش و پرورش ( Education )
 • In pursuit of the Dao in policymaking: Toward a cultural approach to understanding engineering education policy in China پیگیری Dao در شاخه سیاست گذاری: به سوی یک رویکرد فرهنگی به منظور درک سیاست آموزش مهندسی در کشور چین

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پیگیری Dao در شاخه سیاست گذاری: به سوی یک رویکرد فرهنگی به منظور درک سیاست آموزش مهندسی در کشور چین


  عنوان انگلیسی مقاله:

  In pursuit of the Dao in policymaking: Toward a cultural approach to understanding engineering education policy in China


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Technology in Society 38 (2014) 169e176


  نویسنده:

  Qin Zhu*, Brent K. Jesiek


  چکیده انگلیسی:

  Approaching policy research from a cultural perspective, this paper proposes that understanding engineering education practice and policymaking in China requires considerable sensitivity to context. By adopting a historicalephilosophical analysis methodology, this paper analyzes how three fundamental concepts (engineering, engineer, and education) are linked to a variety of beliefs, assumptions, and ideas that are partially unique to the Chinese cultural context. More specifically, these concepts are discussed in relation to three partially distinct philosophical frameworks: Confucianism, Marxism, and economic pragmatism. Our analysis in this paper draws on studies in comparative education and Chinese studies as well as policy reports released by the Central Government. Based on the analysis, the paper suggests taking a cultural approach to studying engineering education policy, with important implications for both Chinese and Western scholars and policymakers. This paper should be of interest to comparative education scholars, international engineering educators, and education policymakers with a global focus.
  Keywords: China | Confucianism | Cross-cultural comparative | Economic pragmatism | Engineering education policy | Marxism


  چکیده فارسی:

  با نزدیک شدن به تحقیقات سیاستی از دیدگاه فرهنگی، این مقاله چنین پیشنهاد می کند که با درک عمل آموزش مهندسی و همچنین ایجاد سیاست گذاری در کشور چین، برای رسیدن به این عمل نیز حساسیت قابل توجهی یافت می شود. با اتخاذ یک روش آنالیز فلسفی تاریخی، این مقاله چگونگی سه دیدگاه های اساسی (مهندسی، مهندس و آموزش و پرورش) را به انواع مختلفی از باورها، مفروضات و همچنین ایده هایی که تا حدی منحصر به فرد و مرتبط با الگوی فرهنگی چینی می باشد را تجزیه و تحلیل می کند. در بیشتر موارد و به طور خاص، این مفاهیم یاد شده در ارتباط با سه چارچوب فلسفی تا حدی مجزا شامل کنفوسیوس، مارکسیسم و پراگماتیسم اقتصادی می باشد. در این مقاله تجزیه و تحلیل صورت گرفته با مطالعات انجام شده در آموزش و پرورش تطبیقی و مطالعات چین و همچنین گزارش سیاست منتشر شده توسط دولت مرکزی صورت گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، نتایج این مقاله نشان می دهد که اتخاد یک رویکرد فرهنگی در مطالعات سیاست آموزش مهندسی، پیامدهای مهمی برای هر دو قشر دانشمندان و سیاست گذاران چینی و غربی خواهد داشت. این مقاله باید در آموزش تطبیقی محققان، آموزش مهندسی بین المللی و سیاست گذاران آموزشی با تمرکز جهانی همراه باشد.
  کلمات کلیدی: چین | آیین کنفوسیوس | مقایسه میان فرهنگی | عمل گرایی اقتصادی | مهندسی سیاست آموزش و پرورش | مارکسیسم


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 16

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 93 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان    14400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi