دانلود مقاله و خرید ترجمه:علائم مرتبط با استرس در نوجوانان سوئدی: مطالعه در دو مدرسه متوسطه - 2014
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
مقالات ترجمه شده آموزش و پرورش ( Education )
 • Stress-Related Symptoms in Swedish Adolescents: A Study in Two Upper Secondary Schools علائم مرتبط با استرس در نوجوانان سوئدی: مطالعه در دو مدرسه متوسطه

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  علائم مرتبط با استرس در نوجوانان سوئدی: مطالعه در دو مدرسه متوسطه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Stress-Related Symptoms in Swedish Adolescents: A Study in Two Upper Secondary Schools


  منبع:

  Journal of Educational and Developmental Psychology; Vol. 4, No. 2; 2014


  نویسنده:

  Carl Antonson, Frida Thorsén, Kristina Sundquist & Jan Sundquist1


  چکیده انگلیسی:

  Aims: Psychiatric symptoms, sleeping problems and stress are increasing in Swedish adolescents. The aim of this study was to test the hypothesis that a combination of two potential stressors (i.e., high academic proficiency and high urbanicity) in a school setting would be related to increased stress levels and stress-related symptoms among pupils. Our second aim was to evaluate correlations between perceived stress and psychiatric symptoms, sleep quality and personality traits.
  Methods: 202 Swedish high-school students from two schools, one with high academic proficiency in the Metropolitan Malmö area and one of average academic proficiency in a medium-sized town, participated. We used Internet-based versions of the following questionnaires: Symptoms Checklist 90 (SCL-90) for general psychiatric symptoms, Perceived Stress Scale (PSS-14) for stress, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) for sleep quality and Eysenck Personality Index (EPI) for personality traits.
  Results: There was no significant difference between the schools in any of the measured scales. Significant correlations between perceived stress and GSI score, PSQI score and the personality trait Neuroticism were observed.
  Conclusions: This study suggests no difference between the high academic proficiency/metropolitan school and the average academic proficiency/medium-sized town school in perceived stress levels or stress-related psychiatric symptoms.
  Keywords: stress | adolescents | personality | academic proficiency | urbanicity


  چکیده فارسی:

  اهداف: علائم روانپزشکی، مشکلات خواب و استرس در نوجوانان سوئدی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، آزمون این فرضیه است که ترکیبی از دو عوامل استرس زای بالقوه (به عنوان مثال، مهارت بالای علمی و مناطق شهری بالا) در محیط مدرسه سطح استرس و علائم مربوط به استرس را در میان دانش آموزان افزایش می دهد. هدف دوم ما ارزیابی ارتباط بین استرس ادراک شده و علائم روانی، کیفیت خواب و صفات شخصیتی بود.
  مواد و روش ها: 202 دانش آموز سوئدی از دو مدرسه، یکی با مهارت بالای علمی در منطقه متروپولیتن مالمو و یکی با مهارت متوسط دانشگاهی در یک شهر متوسط، شرکت کردند. ما با از پرسشنامه مبتنی بر اینترنت استفاده کردیم که به شرح زیر هستند: علائم فهرست 90 (SCL-90) برای علایم عمومی روانپزشکی، مقیاس استرس ادراک شده (PSS-14) برای استرس، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) برای کیفیت خواب و شاخص شخصیتی آیزنک ( EPI) برای صفات شخصیتی.
  نتایج: تفاوت معنی داری بین مدارس در هر یک از مقیاسهای اندازه گیری وجود ندارد. ارتباط معنی داری بین استرس درک شده و نمره GSI، نمره کل کیفیت خواب و صفت شخصیتی روان رنجوری مشاهده شد.
  نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هیچ تفاوتی بین مهارت دانشگاهی مدرسه منطقه شهری بالا ومدرسه متوسط و معدل مهارت در سطح استرس درک شده و یا علائم روانی مربوط به استرس وجود ندارد.
  کلمات کلیدی: استرس | نوجوانان | شخصیت | مهارت دانشگاهی | شهرنشینی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 18

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 78 کیلوبایت


  قیمت: 18000 تومان    14400 تومان (20 % تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi