دانلود مقاله و خرید ترجمه:شناسایی شاخص های حساس برای ارزیابی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان - 2015
شب قدر
مقالات ترجمه شده عمران - خاک و پی ( Civil Engineering - Soil and Pew )
 • Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health شناسایی شاخص های حساس برای ارزیابی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  شناسایی شاخص های حساس برای ارزیابی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health


  منبع:

  SOIL, 1, 173–185, 2015, doi:10.5194/soil-1-173-2015


  نویسنده:

  R. Zornoza1, J. A. Acosta1, F. Bastida2, S. G. Domínguez1, D. M. Toledo3, and A. Faz1


  چکیده انگلیسی:

  Soil quality (SQ) assessment has long been a challenging issue, since soils present high variability in properties and functions. This paper aims to increase the understanding of SQ through the review of SQ assessments in different scenarios providing evidence about the interrelationship between SQ, land use and human health. There is a general consensus that there is a need to develop methods to assess and monitor SQ for assuring sustainable land use with no prejudicial effects on human health. This review points out the importance of adopting indicators of different nature (physical, chemical and biological) to achieve a holistic image of SQ. Most authors use single indicators to assess SQ and its relationship with land uses – soil organic carbon and pH being the most used indicators. The use of nitrogen and nutrient content has resulted sensitive for agricultural and forest systems, together with physical properties such as texture, bulk density, available water and aggregate stability. These physical indicators have also been widely used to assess SQ after land use changes. The use of biological indicators is less generalized, with microbial biomass and enzyme activities being the most selected indicators. Although most authors assess SQ using independent indicators, it is preferable to combine some of them into models to create a soil quality index (SQI), since it provides integrated information about soil processes and functioning. The majority of revised articles used the same methodology to establish an SQI, based on scoring and weighting of different soil indicators, selected by means of multivariate analyses. The use of multiple linear regressions has been successfully used for forest land use. Urban soil quality has been poorly assessed, with a lack of adoption of SQIs. In addition, SQ assessments where human health indicators or exposure pathways are incorporated are practically inexistent. Thus, further efforts should be carried out to establish new methodologies to assess soil quality not only in terms of sustainability, productivity and ecosystem quality but also human health. Additionally, new challenges arise with the use and integration of stable isotopic, genomic, proteomic and spectroscopic data into SQIs.


  چکیده فارسی:

  ارزیابی کیفیت خاک (SQ) یک مسئله چالش برانگیز است، زیرا خاک تنوع زیادی در خواص و عملکرد دارد. هدف این مقاله، افزایش درک SQ از طریق بررسی ارزیابی SQ در حالات مختلف ارائه شواهد در مورد روابط متقابل بین SQ، استفاده از زمین و سلامت انسان است. یک اجماع کلی در مورد نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و نظارت بر SQ برای اطمینان از استفاده پایدار زمین بدون هیچ عوارض مخاطره اندازی بر سلامت انسان وجود دارد. این بررسی اشاره بر اهمیت اتخاذ شاخص های طبیعت های مختلف (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) برای رسیدن به یک تصویر کلی از SQ دارد. اکثر نویسندگان استفاده از شاخص را تنها برای ارزیابی SQ و ارتباط آن با زمین، کربن آلی خاک و شاخص pH استفاده می کنند. استفاده از محتوای نیتروژن و مواد مغذی منجر به حساسیت سیستم های کشاورزی و جنگل همراه با خواص فیزیکی مانند بافت، وزن مخصوص، آب قابل دسترس و ثبات کل شده است. این شاخص های فیزیکی نیز به طور گسترده ای برای ارزیابی SQ پس از تغییرات استفاده از زمین استفاده می شود. استفاده از شاخص های بیولوژیکی کمتر بکار رفته همراه با زیست توده میکروبی و فعالیت های آنزیم مهمترین شاخص های انتخاب شده هستند. اگر چه بسیاری از نویسندگان ارزیابی SQ را با استفاده از شاخص مستقل انجام می دهند، بهتر است تا برخی از آنها را درون مدل هایی برای ایجاد یک شاخص کیفیت خاک (SQI) ترکیب کنند، از آن جاییکه آن اطلاعات یکپارچه ای را در مورد فرآیندهای خاک و عملکرد آن فراهم می کند. اکثر مقالات تجدید نظر شده از همان روش برای ایجاد یک SQI، بر اساس نمره و وزن شاخص های مختلف خاک انتخاب شده با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده می کنند. استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با موفقیت برای استفاده از زمین جنگلی استفاده می شود. کیفیت خاک شهری، به علت عدم وجود SQIs ضعیف ارزیابی شده است. علاوه بر این، ارزیابی SQ که شاخص های سلامت انسان و یا مسیر قرار گرفتن در معرض آن را ترکیب می کند، عملا غیرموجود است. بنابراین، تلاش بیشتر باید برای ایجاد روش های جدید برای ارزیابی کیفیت خاک نه تنها از نظر پایداری، بهره وری و کیفیت اکوسیستم بلکه سلامت انسانها انجام شود. علاوه بر این، چالش های جدید با استفاده و ادغام ایزوتوپی پایدار است، ژنومی، داده پروتئوم و اسپکتروسکوپی درون SQIs بوجود می آیند.


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 32

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 274 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی