دانلود مقاله و خرید ترجمه:بررسی شبکه های مشاوره کشاورزی، اقدامات مفید مدیریتی و کیفیت آب زراعی: یک تحلیل سیستمهای جغرافیایی فاصله ای اجتماعی – زیست محیطی - 2016
تبریک غدیر خم
مقالات ترجمه شده کشاورزی ( agriculture )
 • Exploring agricultural advice networks, beneficial management practices and water quality on the landscape: A geospatial social-ecological systems analysis بررسی شبکه های مشاوره کشاورزی، اقدامات مفید مدیریتی و کیفیت آب زراعی: یک تحلیل سیستمهای جغرافیایی فاصله ای اجتماعی – زیست محیطی
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بررسی شبکه های مشاوره کشاورزی، اقدامات مفید مدیریتی و کیفیت آب زراعی: یک تحلیل سیستمهای جغرافیایی فاصله ای اجتماعی – زیست محیطی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Exploring agricultural advice networks, beneficial management practices and water quality on the landscape: A geospatial social-ecological systems analysis


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Land Use Policy 51 (2016) 236–243


  نویسنده:


  چکیده انگلیسی:

  Agricultural practices have been linked to detrimental effects on ecosystems, with water quality of particular concern. Research has been devoted to understanding uptake of beneficial, or best, management practices (BMPs) in agriculture; however, sources of advice and subsequent effects on the landscape have not been elucidated. This study set out to understand (1) what sources of information agricultural producers rely on when making land-management decisions; (2) the characteristics of their advice networks; and (3) how the advice network linked spatially to water quality on the landscape. A watershed in Alberta was used as a case study and respondents identified that regional advisors were relied upon most often for advice and these advisors had the most influence on the adoption of BMPs. Results indicate that respondents with connections to regional actors implemented more BMPs that those without. Regional government actors had a greater effect than regional non-governmental actors. Local actors played a lesser role in advice networks related to BMP adoption. A 3D geovisualization was used to explore linkages among advisors, BMPs, and water quality. This technique may be useful for other scenarios and can contribute to policy development and enhanced practices.
  Keywords: Agricultural practices | Social network analysis | Surface water quality | 3D geovisualization


  چکیده فارسی:

  روشهای کشاورزی با کیفیت آب استفاده شده در آن، با اثرات زیان آور بر روی محیط زیست، رابطه نزدیک دارند. تحقیقاتی به درک و فهم روشهای مفید و یا بهترین روشهای مدیریت در کشاورزی (BMP) اختصاص دارد. با این حال، منابع مشاوره و اثرات بعدی بر روی مناظر طبیعی توضیح داده نشده است. این تحقیق انجام می شود تا بفهمد که (1) به چه منابعی از تولید کنندگان اطلاعات کشاورزی به هنگام تصمیم گیری های مدیریت زمین استناد شود؛ (2) ویژگی های شبکه های مشاوره آنها؛ و (3) چگونه شبکه مشاوره به صورت فضایی با کیفیت آب مناظر طبیعی ارتباط دارد. یک آبخیز در استان آلبترا به عنوان یک مطالعه موردی استفاده شد و پاسخ دهندگان شناسایی کردند که مشاوران منطقه ای اغلب به مشاوره تکیه می کنند و این مشاوران بیشترین تاثیر را بر روی روشهای مفید میدریتی دارند. نتایج نشان می دهند که پاسخ دهنده هایی که با دست اندرکاران منطقه ای ارتباط دارند نسبت به کسانی که این ارتباط را ندارند روشهای مفید مدیریتی را بیشتر اجرا می کنند. دست اندرکاران منطقه ای دولتی اثر بیشتری نسبت به دست اندرکاران منطقه ای غیر دولتی دارند. دست اندرکاران محلی نقش کمتری در شبکه های مشاوره مربوط به اجرای روشهای مفید مدیریتی ایفا می کنند. از یک تجسم سه بعدی برای بررسی روابط بین مشاوران، روشهای مفید مدیریتی و کیفیت آب استفاده شد. این روش ممکن است برای دیگر طرح ها نیز مفید باشد و می تواند درسیاست گذاری توسعه روشهای پیشرفته سهیم باشد.
  کلیدواژه ها: روشهای کشاورزی | تحلیل شبکه های اجتماعی | کیفیت آب سطحی | نمودارسازی جغرافیایی سه بعدی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 417 کیلوبایت


  قیمت: 36000 تومان  28800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی