دانلود مقاله و خرید ترجمه:توسعه روشهای اسپکترومتری برای کار با طیف نرمالیزه شده برای تخمین همزمان مخلوط دوتایی دیمن هیدرینات و سیناریزین - 2015
رمضان 2
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • Development of normalized spectra manipulating spectrophotometric methods for simultaneous determination of Dimenhydrinate and Cinnarizine binary mixture توسعه روشهای اسپکترومتری برای کار با طیف نرمالیزه شده برای تخمین همزمان مخلوط دوتایی دیمن هیدرینات و سیناریزین
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  توسعه روشهای اسپکترومتری برای کار با طیف نرمالیزه شده برای تخمین همزمان مخلوط دوتایی دیمن هیدرینات و سیناریزین


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Development of normalized spectra manipulating spectrophotometric methods for simultaneous determination of Dimenhydrinate and Cinnarizine binary mixture


  منبع:

  Sciencedirect - Elsevier - Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 150 (2015) 142–150


  نویسنده:

  Nesrine T. Lamie, Ali M. Yehia


  چکیده انگلیسی:

  Simultaneous determination of Dimenhydrinate (DIM) and Cinnarizine (CIN) binary mixture with simple procedures were applied. Three ratio manipulating spectrophotometric methods were proposed. Normalized spectrum was utilized as a divisor for simultaneous determination of both drugs with minimum manipulation steps. The proposed methods were simultaneous constant center (SCC), simultaneous derivative ratio spectrophotometry (S1DD) and ratio H-point standard addition method (RHPSAM). Peak amplitudes at isoabsorptive point in ratio spectra were measured for determination of total concentrations of DIM and CIN. For subsequent determination of DIM concentration, difference between peak amplitudes at 250 nm and 267 nm were used in SCC. While the peak amplitude at 275 nm of the first derivative ratio spectra were used in S1DD; then subtraction of DIM concentration from the total one provided the CIN concentration. The last RHPSAM was a dual wavelength method in which two calibrations were plotted at 220 nm and 230 nm. The coordinates of intersection point between the two calibration lines were corresponding to DIM and CIN concentrations. The proposed methods were successfully applied for combined dosage form analysis, Moreover statistical comparison between the proposed and reported spectrophotometric methods was applied.
  Keywords: Dimenhydrinate | Cinnarizine | Normalized spectra | Simultaneous constant center | Simultaneous derivative ratio | Ratio H-point standard addition method


  چکیده فارسی:

  در این مقاله تخمین همزمان مخلوط دوتایی سیناریزین (CIN) و دیمن هیدرینات (DIM) با فرایندهای ساده بررسی شده است. سه نسبت روش اسپکترومتری برای انجام کار پیشنهاد شده است. طیف نرمالیزه شده به عنوان بخشیاب مشترک برای تخمین همزمان دو دارو با کمترین مراحل کاری مورد استفاده قرار گرفته است. روشهای پیشنهادی مرکز ثابت همزمان (SCC) ، اسپکترومتری نسبت مشتقی همزمان (SDD) و روش افزودن استاندارد نسبت نقطه H (RHPSAM). میباشند. دامنه های قله در نقطه جاذب ایزو در طیف نسبت برای تخمین غلظت کلی DIM,CIN اندازه گیری شد. برای تخمین بعدی غلظت DIM تفاوت بین ارتفاع قله در 250nm و nm267 در SCC مورد استفاده قرار گرفت. در حالیکه دامنه قله در 275 nm از اولین طیف نسبت مشتقی در SDD استفاده شده است. بنابراین تفریق غلظت DIM از مقدار کل، غلظت CIN را میدهد. آخرین RHPSAM روش دوگانه طول موج است که دو کالیبراسیون در nm 220 و nm 230 رسم شده است. مختصات نقطه تقاطع بین دو خط کالیبراسیون به غلظتهای DIM و CIN نسبت داده میشود. روشهای پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای آنالیز دوزهای ترکیبی به کار گرفته میشود، به علاوه مقایسه اماری بین روشهای اسپکترومتری پیشنهادی و پیشنهادی انجام شده است.
  کلمات کلیدی: دیمن هیدرینات | سیناریزین | طیف نرمال | مرکز ثابت همزمان | نسبت مشتق همزمان | روش نسبت نقطه H استاندارد اضافه


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 757 کیلوبایت


  قیمت: 35000 تومان  28000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی